Skip to main content

Thắng và Thua

"Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng"
Thắng và Thua
  • "Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng"

- Nếu người chiến thắng luôn tìm cách giải quyết vấn đề thì người thua cuộc thường dễ nản lòng mỗi khi gặp phải khó khăn

- Nếu người chiến thắng luôn chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì người thua cuộc lúc nào cũng tìm lời bào chữa cho những hành động của mình.

- Nếu người chiến thắng nói: "để tôi giúp bạn làm điều đó" thì người thua cuộc thường né tránh: "đó không phải công việc của tôi".

- Nếu người chiến thắng nói: "có lẽ khó nhưng tôi tin mình sẽ làm được" thì người thua cuộc lại bảo rằng: "tôi làm được nhưng nó khó quá"

- Nếu người chiến thắng luôn quyết tâm thực hiện lời cam kết của mình thì người thua cuộc chỉ biết hứa hẹn.

- Nếu người chiến thắng cho mình là một thành viên trong tập thể thì người thua cuộc thường tách mình ra khỏi tập thể.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
- Nếu người chiến thắng luôn biết tìm kiếm cơ hội trong mọi trở ngại thì người thua cuộc chỉ nhìn thấy toàn trở ngại trong mỗi cơ hội.

- Nếu người chiến thắng luôn muốn tất cả mọi người cùng thắng thì người thua cuộc lại tin rằng họ sẽ là người duy nhất chiến thắng.

- người chiến thắng thường trình bày những lời lý lẽ vững chắc bằng ngôn từ mềm mại thì người thua cuộc luôn sử dụng những lý lẽ yếu ớt bằng ngôn từ cứng rắn.

- Nếu người chiến thắng kiên định với những giá trị cao đẹp và bỏ qua nhưng điều nhỏ nhặt thì người thua cuộc hơn thua nhau bằng những điều nhỏ nhặt mà bỏ qua những giá trị cao đẹp của cuộc sống.

- Nếu người chiến thắng sống theo quan điểm: "đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình" thì người thua cuộc lại sống theo phương châm: "phải quan tâm bản thân mình trước tiên".

Sưu tầm.

+ Có khi nào bạn tự hỏi
+ Bài học sau cùng