Skip to main content

Hãy cảm ơn

Các bạn ui, hãy học cách trân trọng, biết ơn những gì bạn ĐANG CÓ trước khi THỜI GIAN dạy cho bạn biết phải trân trọng những gì bạn ĐÃ TỪNG CÓ :)
Hãy cảm ơn
  • Hãy học cách trân trọng, biết ơn những gì bạn ĐANG CÓ trước khi THỜI GIAN dạy cho bạn biết phải trân trọng những gì bạn ĐÃ TỪNG CÓ :)

--- Hãy cảm ơn những gì bạn muốn mà không được
vì nếu được, thì bạn sẽ không còn gì để mà mong đợi.

--- Hãy cảm ơn khi bạn không biết về một điều gì đó
vì nó sẽ tạo cho bạn một cơ hội để tìm tòi, học hỏi.

--- Hãy cảm ơn những giờ phút khó khăn.
vì nhờ đó mà bạn trưởng thành.

--- Hãy cảm ơn những nhược điểm của bạn.
vì chúng thách thức bạn cố hoàn thiện bản thân.

--- Hãy cảm ơn những sai lầm của bạn.
vì nó là bài học dạy bạn những bài học có giá trị.

--- Hãy cảm ơn những ngày gian khổ của bạn
Để chúng trở thành những ân điển ngày sau.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Hạnh phúc ở đâu ???
+ Vết sẹo nơi bàn chân