Skip to main content

Trách nhiệm của bạn

Là Kitô-hữu, ta tin có hoả ngục. liệu ta có phải chịu trách nhiệm về việc đó nếu biết mà không nói với người khác?
Trách nhiệm của bạn
Là Kitô-hữu, ta tin có hoả ngục. liệu ta có phải chịu trách nhiệm về việc đó nếu biết mà không nói với người khác?

Một ngôi trường bị nổ. Cả trăm học sinh và giáo viên thiệt mạng. Nhiều gia đình chết 2 hay 3 em. Chính quyền địa phương bí mật sai người đến điều tra nguyên nhân vụ nổ. Trong một cuộc dò hỏi, vợ một công nhân xây dựng ngôi trường đó nói : trước khi thảm kịch xảy ra, chồng bà đã biết là việc xây đường ống dẫn khí đốt ở đó có vấn đề.
- Cái gì ? Chồng bà biết rõ việc đặt đường ống dẫn khí có vấn đề ?
- Đúng vậy.
- Thế chồng bà có báo cho ai biết việc đó không ?
- Không.
- Vậy chồng bà phải chịu trách nhiệm về sự cố đó, chồng bà cũng là một tội phạm.
***
Là Kitô-hữu, ta tin có Hoả ngục và những ai không được Đức Kitô cứu độ sẽ phải vào đó. Liệu ta có phải chịu trách nhiệm về việc đó nếu biết mà không nói với họ ?

Sưu tầm.