Skip to main content

Cần phải lịch sự

"Tất cả anh em hãy... yêu thương nhau bằng tâm hồn dịu dàng và thái độ khiêm nhường" ( I Pr 3, 8 ).
Cần phải lịch sự
Một người đàn ông kia mặc thường phục vào một Nhà Thờ tại Hòa Lan và ngồi một chỗ gần phía trước. Vài phút sau, một phụ nữ bước vào giữa các dãy ghế, thấy người lạ mặt ngồi chỗ của mình thường ngồi, bèn cộc lốc bảo ông ta rời khỏi chỗ đó. Người đó lặng lẽ đứng dậy bước qua khu dành cho người nghèo.

Khi buổi lễ chấm dứt một người bạn của phụ nữ đó hỏi: “Bà có biết người bà ra lệnh dời khỏi chỗ của mình là ai không ?” Bà ta đáp: “Không ! Mà tôi cũng chẳng thèm biết làm gì cho bực mình !” Người bạn liền cho bà ta hay: “Người mà bà đã ra lệnh dời khỏi chỗ của mình là vua Oscar nước Thụy Điển đấy !” Bà ta hốt hoảng định chạy tìm nhà vua để xin tha thứ, nhưng ngài đã ra về... May mà...

  • Nhiều người trong chúng ta thấy khó mà lịch sự khi lái xe, hoặc len lỏi rẽ đường đi qua một cửa hiệu đông người, ganh đua giành chỗ để xem cuộc đấu thể thao, hoặc đến dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ. Dù đôi khi thật khó, nhưng lịch sự phải là dấu hiệu của một Ki-tô hữu. Lời Chúa dạy: "Tất cả anh em hãy... yêu thương nhau bằng tâm hồn dịu dàng và thái độ khiêm nhường" ( I Pr 3, 8 ).


Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)