Skip to main content

Cần phải quỳ xuống

Muốn đến gần Chúa, muốn được Chúa dủ tình thương xót, tôi cũng phải khiêm tốn quỳ gối xuống mà nhận ra thân phận mình là kẻ có tội nhưng lại đã nhận quá nhiều ân sủng yêu thương từ Chúa.
Cần phải quỳ xuống
Muốn đến gần Chúa, muốn được Chúa dủ tình thương xót, tôi cũng phải khiêm tốn quỳ gối xuống mà nhận ra thân phận mình là kẻ có tội nhưng lại đã nhận quá nhiều ân sủng yêu thương từ Chúa.

Tại Đền Thờ Thánh Phê-rô ở Rô-ma, có một bức tượng Chúa chịu nạn do Thorvaldsen ( 1770 – 1844 ), nhà điêu khắc Đan Mạch nổi tiếng thực hiện.

Ngày kia, một du khách đến viếng bức tượng. Ông ta nhìn mãi, rồi lắc đầu nói: “Tôi nghe đồn bức tượng nầy nổi tiếng là đẹp lắm. Nhưng tôi chẳng thấy gì là đẹp cả.”

Một người quỳ sau lưng ông, nói: “Ông phải quỳ gối xuống mới thấy đẹp.” Ông du khách quỳ gối xuống. Bấy giờ ông mới khám phá ra vẻ đẹp lôi cuốn của bức tượng Chúa chịu nạn.

* * *

Muốn đến gần Chúa, muốn được Chúa dủ tình thương xót, tôi cũng phải khiêm tốn quỳ gối xuống mà nhận ra thân phận mình là kẻ có tội nhưng lại đã nhận quá nhiều ân sủng yêu thương từ Chúa.

Sưu tầm.

Tiếng thì thầm của sa mạc

Có thinh lặng trong cõi lòng, chúng ta mới nghe được tiếng thì thầm mời gọi của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống. đọc tiếp...