Skip to main content

Chuyện 3 con cá

Ở đời cũng vậy, cứ viển vông mà không hành động thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Chuyện 3 con cá
Ở đời cũng vậy, cứ viển vông mà không hành động thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Một thuở nọ, có ba con cá sống trong một cái hồ.

Một đêm, có mấy người chài lưới đi ngang qua hồ và nhìn thấy mấy con cá này. “Hồ này nhiều cá lắm đây,” họ phấn khởi nói với nhau. “Trước đây hồ này làm gì có cá. Sáng mai, mình đến đây găng lưới và bắt chúng mới được.” Sau khi nói vậy, mấy người dân chài đi tiếp.

Khi con cá lớn nhất trong đàn nghe vậy, lòng cảm thấy lo lắng. Nó gọi mấy con cá khác lại và nói “mấy cậu có nghe mấy người chài lưới nói gì không? Chúng ta phải sắp xếp rời khỏi hồ này ngay lập tức. Sáng ngày mai, khi họ trở lại đây, chúng ta phải nộp mạng cho họ thôi.”

Nghe con cá thứ nhất nói vậy, con cá thứ hai đồng ý ngay. Nó nói “anh nói đúng đó, chúng ta phải rời hồ thôi.”

Con cá nhỏ nhất nhếch mép cười “các anh cứ lo ba chuyện không đâu, không có lý gì cả. Chúng ta sống ở đây tự hồi nào đến giờ, có người chài nào đến đây đâu. Làm gì có chuyện mấy người ấy quay trở lại? Em sẽ không đi đâu cả. Em tin mình rất may mắn và sẽ an toàn ở hồ này thôi.”

Thế rồi cá lớn nhất thu xếp cùng gia đình rời khỏi hồ ngay đêm hôm đó.

Cá thứ hai, sáng sớm hôm sau, khi thấy dáng mấy người chài từ đằng xa, đã vội vã cùng gia đình rời hồ ngay lập tức. Con cá nhỏ nhất vẫn không chịu rời hồ.

Thế là mấy người chài đến hồ, buông lưới và bắt cá nhỏ nhất. Cá nhỏ tin vào sự may mắn nhưng vận may đã không đến. Cá nhỏ bị bắt và bị làm thịt.

Cá lớn nhất thấy nguy hiểm phía trước, vội tìm giải pháp tốt nhất và hành động, sẽ tránh được hiểm nguy. Cá thứ hai, tuy chậm hơn một tí, nhưng kịp nhận ra nguy hiểm nên cũng đã bảo toàn mạng sống. Chỉ có cá nhỏ nhất tin vào sự may mắn của mình mà phải bị chết.

Ở đời cũng vậy, cứ viển vông mà không hành động thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Chuyện ngụ ngôn Ấn Độ,
tuoithoviet dịch

+ Cứ để yên như thế
+ Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Chúa
+ Con chim trong bàn tay