TÌNH CHA


  • Người cha yêu thương theo cách của mình, không phải họ nghiêm khắc, kỷ luật là Người không yêu bạn. Mà người cha luôn để người con tự đứng dậy sau những sai lầm vấp ngã bằng chính đôi chân của mình. Đó có thể là sự lạnh lùng nhưng đó là điều giúp người con tự lập!

Sưu tầm