Skip to main content

Tình cha

Người cha yêu thương theo cách của mình, không phải họ nghiêm khắc, kỷ luật là Người không yêu bạn
Tình cha
Người cha luôn để người con tự đứng dậy sau những sai lầm vấp ngã bằng chính đôi chân của mình. Đó có thể là sự lạnh lùng nhưng đó là điều giúp người con tự lập!

  • Người cha yêu thương theo cách của mình, không phải họ nghiêm khắc, kỷ luật là Người không yêu bạn. Mà người cha luôn để người con tự đứng dậy sau những sai lầm vấp ngã bằng chính đôi chân của mình. Đó có thể là sự lạnh lùng nhưng đó là điều giúp người con tự lập!


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN


Sưu tầm