Skip to main content

Xin tha tội con

Bạn ơi! Nên hãy sống làm sao để ân sủng của Thiên Chúa không trở nên vô ích trong cuộc đời chúng ta.
Xin tha tội con
Thiên Chúa không chờ đợi nơi con người điều gì khác hơn là tấm lòng khiêm tốn ăn năn, và quyết tâm trở về với Ngài.

Chuyện kể rằng có một lần Chúa Giêsu hiện ra với Cha Giovani và tỏ lòng yêu thương giáo xứ của ngài, vì có rất nhiều người làm đẹp lòng Chúa. Cha Giovani liền thưa với Chúa:
- Lạy Chúa, đó là những lời chúc tụng ngợi khen Chúa ư?

Chúa Giêsu lắc đầu. Cha Giovani mới nói tiếp:
- A, con biết họ nói những lời cảm tạ, tri ân Chúa phải không?
- Cũng không đúng nữa!


Không chịu thua, cha sở Giovani nói tiếp:
- Hay là những lời cầu xin Chúa ban ơn này ơn nọ cho họ?

Chúa Giêsu lắc đầu nói:
- Con đoán sai cả rồi, lời cầu nguyện mà giáo dân của con đã làm cho Ta vui sướng nhất đó là: "Lạy Chúa, xin thương tha tội chúng con."

* * *

Thiên Chúa không chờ đợi nơi con người điều gì khác hơn là tấm lòng khiêm tốn ăn năn, và quyết tâm trở về với Ngài: "Chúa ở bên những người sám hối, và cứu chữa những người sầu khổ" (Tv 33,19)

Trong cuộc đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã thể hiện tình thương của Chúa Cha đối với con người qua việc tha tội cho họ. Ngài đã mạc khải cho họ biết Thiên Chúa Cha vui mừng biết là chừng nào khi gặp người tội lỗi khiêm tốn xin ngài thứ tha. Ngài đã bày tỏ niềm vui mừng ấy qua các dụ ngôn: Con chiên lạc, người đàn bà tìm được đồng tiền đánh mất, và người cha nhân hậu... Thử hỏi còn gì phấn khởi hơn khi biết rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và còn sẵn sàng tha thứ mãi.

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Thiên Chúa và ngài đã tâm sự như sau: "Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ" (Ep 2,3-5)

Mỗi người chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, nhờ tình thương và ân sủng của Ngài chúng ta mới đáng được như mình đang có. Nên hãy sống làm sao để ân sủng của Thiên Chúa không trở nên vô ích trong cuộc đời chúng ta.

* * *

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận thân phận yếu hèn của con, và cần đến sự tha thứ của Chúa, đặc biệt trong mùa chay này, xin cho con biết trở về, cúi đầu và cất lên lời tạ tội: "Lạy Cha, xin thương tha tội cho con".

Xin cho đời con trở thành bài ca tôn vinh tình thương Chúa, vì Chúa đã thực hiện nơi con những điều lạ lùng, đã tha thứ tội lỗi cho con và nâng con lên làm con cái Chúa. Amen

http://www.suyniemhangngay.org/sn/0202_XinThaToiCon.php

+ Đây sẽ là niềm an ủi của con
+ Quyển sách nào cao siêu nhất
+ Hãy làm chủ chính mình