18 điều tâm niệm

18 điều tâm niệm

 • 1. KHO TÀNG vô tận của ta là NỤ CƯỜI
 • 2. THÔNG MINH nhất của ta là TỰ CHỦ
 • 3. CÔNG BÌNH nhất ta có là THỜI GIAN
 • 4. BẠN THÂN nhất của ta là SỨC KHỎE
 • 5. AN ỦI NHẤT của ta là BỐ THÍ
 • 6. SỨC MẠNH nhất của ta là KHOAN DUNG
 • 7. THÔNG THÁI nhất của ta là TÌNH THƯƠNG
 • 8. HY VỌNG nhất của ta là TỰ THAY ĐỔI
 • 9. THÀNH CÔNG nhất của ta là SỰ LỄ ĐỘ
 • 10. KẺ THÙ nhất của ta là THAM VỌNG
 • 11. CÔ ĐỘC nhất của ta là MẶC CẢM
 • 12. DẠI DỘT nhất của ta là TUYỆT VỌNG
 • 13. ĐAU KHỔ nhất của ta là TỰ TI
 • 14. SAI LẦM nhất của ta là DỐI TRÁ
 • 15. ĂN NĂN nhất của ta là BẤT HIẾU
 • 16. TẬT NGUYỀN nhất của ta là GHEN TỊ
 • 17. YẾU ĐUỐI nhất của ta là THỊNH NỘ
 • 18. THẤT BẠI nhất của ta là TỰ KIÊU.

Sưu tầm