Skip to main content

18 điều tâm niệm

1. KHO TÀNG vô tận của ta là NỤ CƯỜI 2. THÔNG MINH nhất của ta là TỰ CHỦ 3. CÔNG BÌNH nhất ta có là THỜI GIAN 4. BẠN THÂN nhất của ta là SỨC KHỎE ...
18 điều tâm niệm
1. KHO TÀNG vô tận của ta là NỤ CƯỜI 2. THÔNG MINH nhất của ta là TỰ CHỦ 3. CÔNG BÌNH nhất ta có là THỜI GIAN 4. BẠN THÂN nhất của ta là SỨC KHỎE ...

 • 1. KHO TÀNG vô tận của ta là NỤ CƯỜI
 • 2. THÔNG MINH nhất của ta là TỰ CHỦ
 • 3. CÔNG BÌNH nhất ta có là THỜI GIAN
 • 4. BẠN THÂN nhất của ta là SỨC KHỎE
 • 5. AN ỦI NHẤT của ta là BỐ THÍ
 • 6. SỨC MẠNH nhất của ta là KHOAN DUNG
 • 7. THÔNG THÁI nhất của ta là TÌNH THƯƠNG
 • 8. HY VỌNG nhất của ta là TỰ THAY ĐỔI
 • 9. THÀNH CÔNG nhất của ta là SỰ LỄ ĐỘ
 • 10. KẺ THÙ nhất của ta là THAM VỌNG
 • 11. CÔ ĐỘC nhất của ta là MẶC CẢM
 • 12. DẠI DỘT nhất của ta là TUYỆT VỌNG
 • 13. ĐAU KHỔ nhất của ta là TỰ TI
 • 14. SAI LẦM nhất của ta là DỐI TRÁ
 • 15. ĂN NĂN nhất của ta là BẤT HIẾU
 • 16. TẬT NGUYỀN nhất của ta là GHEN TỊ
 • 17. YẾU ĐUỐI nhất của ta là THỊNH NỘ
 • 18. THẤT BẠI nhất của ta là TỰ KIÊU.

Sưu tầm

+ Một lựa chọn
+ Những bài học từ cuộc sống