Skip to main content

Mệt và.. không mệt

Đọc những điều này không mệt, thực hành mới mệt. Đọc ngay nhá pà koan ui
Mệt và.. không mệt
+ Vui cười không mệt, buồn phiền mới mệt

+ Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt

+ Chân thật không mệt, gian dối mới mệt

+ Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt

+ Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt

+ Khoan dung không mệt, khó khăn mới mệt

+ Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt

MỆT và.. KHÔNG MỆT
+ Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,

+ Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt

+ Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt

+ Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt

+ Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt

+ Chân thành không mệt, giả dối mới mệt

+ Được mất không mệt, tính toán mới mệt

+ Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới mệt

+ Đọc những điều này không mệt, thực hành mới mệt.

+
Sưu tầm

+ Câu hỏi bất ngờ
+ Đừng sợ những lời chỉ trích