MỆT và.. KHÔNG MỆT

MỆT và.. KHÔNG MỆT

Vui cười không mệt, buồn phiền mới mệt

Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt

Chân thật không mệt, gian dối mới mệt

Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt

Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt

Khoan dung không mệt, khó khăn mới mệt

Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt

MỆT và.. KHÔNG MỆT
Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,

Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt

Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt

Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt

Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt

Chân thành không mệt, giả dối mới mệt

Được mất không mệt, tính toán mới mệt

Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới mệt

Đọc những điều này không mệt, thực hành mới mệt.

+
Sưu tầm