Skip to main content

Có đôi mắt theo dõi bạn

...Bạn đang là gương sáng, qua những gì bạn làm...
Có đôi mắt theo dõi bạn
...Bạn đang là gương sáng, qua những gì bạn làm...

Có một đôi mắt, dõi theo bạn từng ngày.

Có một đôi tai, lắng nghe từng lời bạn nói.

Có đôi bàn tay, hăm hở làm theo bạn, Và có cậu bé đáng yêu, mơ một ngày nào đó sẽ là người giống bạn.

Bạn đã là thần tượng của chú bé đáng yêu.

Bé vẫn luôn tin tưởng, bạn là người thông minh nhất, không một nỗi nghi ngờ.

Bé đặt trọn niềm tin, lắng nghe điều bạn nói, dõi theo điều bạn làm.
Và cậu bé sẽ nói, và cậu bé sẽ làm, như cách bạn từng làm.

Có một cậu bé, với đôi mắt tinh anh,

Tin rằng bạn luôn đúng, và dõi theo bạn từng ngày.

bạn đang là gương sáng, qua những gì bạn làm.

Cậu bé sẽ dõi theo, để lớn lên giống bạn.

Khuyết danh
Trích từ "Chicken soup for the soul" - Jack Canfield & Mark Victor Hansen

+ Nếu bạn gặp một ai đó
+ Một chút trong cuộc đời