Skip to main content

Sự đấu tranh

Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu... Bạn nghĩ mà xem:
Sự đấu tranh
Đôi khi, sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống.

Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu... Bạn nghĩ mà xem:


  • - Bạn cần sức mạnh, và cuộc sống đặt ra những khó khăn để bạn vượt qua.

  • - Bạn cần sự thông minh, và cuộc sống đặt ra những vấn đề cho bạn giải quyết.

  • - Bạn cần thành công, và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.

  • - Bạn cần sự can đảm, và cuộc sống đặt ra những thách thức để bạn vượt qua.

  • - Bạn cần sự yêu thương, và cuộc sống đưa những người khó khăn đến cho bạn giúp đỡ.

  • - Bạn cần sự ưu ái, và cuộc sống cho bạn cơ hội.


Bạn biết không, cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Cuộc sống hoá ra thật đơn giản!
+ Đừng mong cuộc sống không có khó khăn…