Skip to main content

Ai sẽ nói nếu bạn không nói?

"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt". - Matin Luther King.
Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".- Matin Luther King.

Ai sẽ nói cho người nghèo, bị tàn sát?
Ai sẽ nói cho người bị đàn áp?
Ai sẽ nói như tiếng nói phát ra từ con tim?
Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?

Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói những lời nói phát ra tự con tim?
Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?

Ai sẽ nói cho người không tiếng nói?
Nói lên sự thật giữa những nơi quyền thế?
Ai sẽ nói như tiếng nói của con tim?
Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?

Ai sẽ nói cho những trẻ thơ bị bạo lực?
Ai sẽ nói cho phụ nữ bị ức hiếp?
Ai sẽ nói tiếng nói của con tim?
Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?

Ai sẽ nói cho những người bị lãng quên ?
Ai sẽ nói cho những người bị bệnh Aids?
Ai sẽ nói để tiếng họ được nghe?
Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?

Ai sẽ làm cho hàng ngàn người vô gia cư?
Ai sẽ làm cho những kẻ ở trong ổ chuột và trên lề đường?
Ai sẽ làm cho tiếng họ được lắng nghe?
ÔI! Ai làm nếu bạn không làm?

Ai chăm sóc cây cối và thiên nhiên?
Ai chăm sóc đất đai và biển cả?
Ai làm cho tiếng đất biển được lắng nghe?
Ôi! Ai làm nếu bạn không làm?

Khuyết Danh

Ai sẽ nói nếu bạn không nói