Skip to main content

Khi Chúa nói

Đừng bao giờ bỏ lỡ một hồng ân, vì hồng ân đó không bao giờ được gói ghém trong bao bì bạn mong đợi.
Khi Chúa nói
Đừng bao giờ bỏ lỡ một hồng ân, vì hồng ân đó không bao giờ được gói ghém trong bao bì bạn mong đợi.

Một người thì thầm: “Lạy Chúa, xin hãy nói với con.” Và một chim chiền chiện hót. Nhưng ông không buồn nghe.

Ông lại hô to: “Lạy Chúa, xin hãy nói với con.” Và sấm sét nổ ngang trời. Nhưng ông chẳng lắng nghe.

Ông bỗng nhìn quanh và nói: “Xin cho con nhìn thấy Chúa.” Và một ngôi sao lấp lánh sáng ngời. Ông cũng không hề lưu tâm.

Và ông thét lên: “Xin cho con thấy phép lạ!” Một sự sống ra đời. Nhưng ông không hề biết.

Rồi ông khóc than tuyệt vọng: “Xin chạm đến con, và cho con biết Chúa đang hiện diện.”
Ngay lúc đó, Chúa cúi xuống chạm vào ông. Nhưng ông đuổi con bướm và bỏ đi nơi khác.

Đừng bao giờ bỏ lỡ một hồng ân, vì hồng ân đó không bao giờ được gói ghém trong bao bì bạn mong đợi.

Lm. James Hyatt
Theo Maranatha

Quà tặng mỗi ngày

Mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, món quà đang ở đó, trước mắt chúng ta, một món quà được Thiên Chúa gửi đến... đó là trọn một ngày để ta sử dụng theo cách tốt nhất. đọc tiếp...

 + Thiên Chúa nói không
 + Quà tặng quý giá nhất
 + Cứ để yên như thế