Skip to main content

Tôi đã học được rằng...

Tôi đã học được rằng cuộc đời đôi khi cho bạn một cơ hội thứ hai.
Tôi đã học được rằng...
Tôi đã học được rằng mỗi ngày bạn phải vươn ra và chạm đến một ai. Ta yêu mến những gì ta chạm được - nắm lấy bàn tay, ôm nhau vào lòng, hoặc chỉ là một cái vỗ lưng thân mật. 

  • Tôi đã học được rằng bạn có thể hiểu nhiều điều về một người dựa theo cách họ ứng xử trong ba trường hợp sau: một ngày mưa, một hành trang bị mất, và những bóng đèn treo trên cây Giáng Sinh.

  • Tôi đã học được rằng dù cho cho tương quan của bạn với cha mẹ mình là thế nào đi nữa, bạn sẽ thấy thiếu vắng họ khi họ rời khỏi cuộc đời.

  • Tôi đã học được rằng tìm cách ‘sống cho ra sống’ thì không đồng nghĩa với đi tìm ‘sự sống.’

  • Tôi đã học được rằng cuộc đời đôi khi cho bạn một cơ hội thứ hai.

  • Tôi đã học được rằng bạn không nên đi qua cuộc đời mà cả hai tay đều mang găng bắt bóng. Bạn cần phải có khả năng ném một cái gì đó đi.

  • Tôi đã học được rằng nếu bạn theo đuổi hạnh phúc, thì nó trốn khỏi bạn. Nhưng nếu bạn quan tâm đến gia đình, bạn hữu, đến nhu cầu của người khác, đến công việc và bạn làm hết sức mình, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.

  • Tôi đã học được rằng khi tôi quyết định một điều gì với tấm lòng cởi mở, thì quyết định đó thường đúng đắn.

  • Tôi đã học được rằng dù khi tôi đau khổ, tôi cũng không phải là người duy nhất.

  • Tôi đã học được rằng mỗi ngày bạn phải vươn ra và chạm đến một ai. Ta yêu mến những gì ta chạm được - nắm lấy bàn tay, ôm nhau vào lòng, hoặc chỉ là một cái vỗ lưng thân mật.

  • Tôi đã học được rằng tôi còn rất nhiều điều phải học

Tác giả: Khuyết Danh

+ Khóc và Cười
+ Những người bạn cần nhớ trong đời