Skip to main content

Xin cho con luôn vui tươi

Lạy Chúa , xin cho con luôn vui tươi dù có phải lo âu và thống khổ xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;
Xin cho con luôn vui tươi
Lạy Chúa ,
xin cho con luôn vui tươi
dù có phải lo âu và thống khổ
xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;
nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,
những người cũng như con
đang cần một người bạn

Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn
thông cảm và nhân từ hơn
Nếu bàn tay con run rẩy
thì xin giúp con biết mở ra và cho đi

Khi lâm tử
xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật
như một lời kinh
Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng
Và con về nhà Chúa
để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen

Trích từ : RABBOUNI (số 117)
120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Nguyễn Cao Siêu, S.J.
(* Tiêu đề do người đăng bài đặt)

+ Ai hơn ai?
+ Người vỗ tay
+ Cánh diều