Skip to main content

Lời khuyên của một vị thánh: đừng quá tham lam

Thánh Bernard nói nhiều khi ma quỉ lừa chúng ta, làm cho chúng ta sao lãng công việc đang làm bằng cách gợi ý cho ta một việc xem ra có vẻ tốt hơn.
 Lời khuyên của một vị thánh: đừng quá tham lam
Thánh Bernard nói nhiều khi ma quỉ lừa dối chúng ta, làm cho chúng ta sao lãng công việc đang làm bằng cách gợi ý cho ta một việc xem ra có vẻ tốt hơn.

Kẻ thù của chúng ta muốn chúng ta dự định và khởi sự làm quá nhiều công việc đạo đức khác nhau - và vì thế chẳng hoàn tất được gì, nhưng bỏ dở nhiều việc.

Thỉnh thoảng nó còn gợi ý cho ta những công việc thật vĩ đại mà nó biết trước ta sẽ không thể nào làm nổi. Làm thế để ta không thực hiện được những công việc giản dị hơn mà ta có thể hoàn tất dễ dàng.

Nó không quan tâm ta có bao nhiêu dự định, chỉ cần làm sao cho ta không hoàn tất được gì cả.

Chúng ta không nên ăn quá nhiều để rồi không thể tiêu hóa nổi. Kẻ thù chỉ muốn giữ chúng ta ở tình trạng khởi đầu một công việc, chỉ muốn tận hưởng hoa xuân rực rỡ.

Nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho ta bắt tay vào làm những gì sẽ đem lại kết quả, Ngài muốn ta hưởng cả hoa xuân lẫn trái ngon mùa hè và mùa thu.

Thánh Bernard nói nhiều khi ma quỉ lừa dối chúng ta, làm cho chúng ta sao lãng công việc đang làm bằng cách gợi ý cho ta một việc xem ra có vẻ tốt hơn. Và khi ta bắt đầu công việc thứ hai này, nó làm cho ta bỏ dở để bắt đầu một việc thứ ba tiếp theo. Nó sẽ rất mừng nếu cuối cùng ra ta chẳng thực hiện được việc gì cả.

Thánh Anselm cho ta một hình ảnh một bụi cây cứ bị bứng rễ di chuyển đi chỗ khác thì sẽ không thể lớn lên và sinh hoa kết quả được. Tương tự, một tâm hồn cứ đem trái tim di chuyển từ việc này qua việc khác sẽ không thể trở nên hoàn thiện được và sự hoàn thiện không ở nơi khởi sự nhưng ở sự hoàn tất.

Thánh Francis de Sales
(Treatise on the Love of God)
________Sưu tầm.___

Xin cho con được thay đổi chính con

Một giọt nước nhỏ là điều không đáng kể trong đại dương, nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại, thì đại dương kia cũng sẽ chỉ là sa mạc khô cằn. đọc tiếp...

+ Tu đâu cho bằng tu nhà - thờ cha kính mẹ mới là đạo con
+ Củ cà rốt của tôi
+ Để cho lòng tha thứ tiếp tục hiện hữu