Skip to main content

Xin cho con được thấy...

Như người mù ngồi bên vệ đường Xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.
Xin cho con được thấy...
Như người mù ngồi bên vệ đường,
Xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

Xin cho con được thấy bản thân,
Với những yếu đuối và khuyết điểm,
Những giả hình và che đậy.

Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con
Cả những khi con không cảm nghiệm được.

Xin cho con thật sự muốn thấy,
Thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa
Chiếu dãi vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường
Xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

Trích từ lời nguyện 12 trong RABBOUNI
120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Nguyễn Cao Siêu, S.J.
* Tựa đề do người đăng bài đặt

+ Cái chết của một tiên tri
+ Ban phát không ngừng
+ Hãy triệt hạ thập giá
+ Bờ dậu trước ngõ