Skip to main content

Con voi và con chuột

Việc một con voi chui vào áo tắm của một con chuột thì vô cùng dễ dàng hơn so với việc Thượng Đế phải thích ứng cho khớp với những ý tưởng không phải của chúng ta về Ngài.
Con voi và con chuột
Việc một con voi chui vào áo tắm của một con chuột thì vô cùng dễ dàng hơn so với việc Thượng Đế phải thích ứng cho khớp với những ý tưởng không phải của chúng ta về Ngài.

Một con voi đang tắm mình vui vẻ trong một cái ao nơi rừng sâu, một con chuột xuất hiện và yêu cầu con voi ra hỏi hồ.
Voi nói:
- Tao không ra: tao đang vui thích ở đây và không muốn bị quấy rầy
Chuột nói:
- Tôi yêu cầu đấy: ra ngay lập tức đi
Voi hỏi:
- Tại sao?
Chuột đáp:
- Tôi chỉ nói khi anh ra khỏi ao mà thôi.
Voi đáp lại.
- Vậy thì tao không ra
- Dầu vậy, một lúc sau, voi cũng nhượng bộ. Phải khó khăn lắm mới ra khỏi ao, voi đối diện với con chuột và nói:
- Tại sao mày muốn tao ra khỏi ao?
- Chuột đáp lại:
- Để kiểm tra xem anh có mặc áo tắm của tôi không.

  • Việc một con voi chui vào áo tắm của một con chuột thì vô cùng dễ dàng hơn so với việc Thượng Đế phải thích ứng cho khớp với những ý tưởng không phải của chúng ta về Ngài.

Anthony De Mello
Trần Duy Nhiên (Chuyển ngữ)
http://muoianhsang.com/

Điều ước cuối cùng

Với người sống có niềm tin, đau khổ đều mang những ý nghĩa nào đó. đọc tiếp...