Skip to main content

Cám dỗ của ma quỷ

Để loại trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải siêng năng cầu nguyện, ăn chay, và làm bác ái giúp đỡ người nghèo khổ, ...
A - A+
Cám dỗ của ma quỷ
Để loại trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải siêng năng cầu nguyện, ăn chay, và làm bác ái giúp đỡ người nghèo khổ, đây là cách thức tốt nhất để chúng ta khỏi sa chước cám dỗ.
Tác giả: Lm John Nguyễn
www.thanhlinh.net

Cám dỗ là gì? Cám dỗ là lòng khao khát và ước muốn của con người đến mức phải sa ngã, phạm tội và làm điều xấu. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy sự cám dỗ bắt đầu từ câu truyện của Adam và Eva khi nghe lời dụ dỗ của con rắn. Ma quỷ luôn tìm cách lôi kéo con người làm điều xấu. Hành trình trong suốt bốn mươi năm, người dân Do thái lang thang trong sa mạc trước khi đến Đất Hứa, họ cũng bị sa ngã, bỏ Thiên Chúa để thờ các vị thần và con bò vàng. Ngay cả Chúa Giêsu, khi Ngài đi vào trong sa mạc ăn chay và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày, cũng bị ma quỷ cám dỗ mà chúng ta gọi là ba cơn cám dỗ.


1 Cám dỗ về của ăn.

Chúa Giê-su nhịn đói suốt bốn mươi đêm ngày trong sa mạc, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong lúc mệt mỏi rả rời, bụng đói cần miếng ăn. Ma quỷ tìm đến Chúa Giêsu, nó nói rằng: “Hãy biến hòn đá thành bánh mà ăn.” Ma quỷ thì rất tinh ranh, dùng mọi thủ đoạn để cám dỗ vì nó biết Chúa Giêsu đang có nhu cầu cho thể xác. Nhưng Chúa Giêsu không làm phép lạ để thỏa mãn ước muốn của satan, Ngài nói: “Có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ bằng cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Lời khẳng định của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, đời sống con người không phải chỉ có cơm ăn, áo mặc mà còn là giá trị tinh thần bằng Lời Chúa. Chính Lời Chúa là sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua khó khăn và thử thách. Trái lại, nếu con người chỉ sống theo nhu cầu vật chất, thì điều đó chẳng khác gì con vật sống theo nhu cầu bản năng. Con người thì cao hơn con vật, chính là nhu cầu đời sống tinh thần. Của ăn là điều cần nuôi sống thân xác, nhưng tâm hồn quan trọng hơn. Chúa nói: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ít gì?”


2 Cám dỗ về sự giàu có và danh vọng.

Ma quỷ đem Chúa Giêsu lên tòa nhà cao, nó cho Ngài xem tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Rõ ràng, ma quỷ luôn có quyền lực trong tay. Nó có thể trao bất cứ ai bái lạy và tôn sùng nó. Satan sẽ cho sự giàu sang và của cải bởi tham vọng con người. Cho nên satan bảo Chúa Giêsu bái lạy nó, thì nó cho quyền lực để thống trị. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi”.

Thật vậy, khi con người trở nên giàu có, thì đồng tiền trở thành sức mạnh để cho con người đạt tới danh vọng của quyền lực, họ muốn làm chủ và thống trị trên người khác. Chức vị càng cao thì quyền lực càng lớn. Trong khi đó, Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng: “Các người chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi.” Ngài đến thế gian này không phải để thống trị nhưng là để phục vụ tha nhân. Ngài tự hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ. Ngài không mặc phẩm phục của vị vua để ban hành cai trị, nhưng Ngài đi và sống với những người bần cùng và người tội lỗi, để kêu gọi họ quay trở về với Thiên Chúa. Ngài tự hủy tước vị là Vua, là Con Thiên Chúa, để trở thành người Tôi Tớ hy sinh và phục vụ mạng sống cho con người.

Trái lại, con người ngày nay dùng tiền mua danh vọng. dùng hình ảnh Thiên Chúa để giết hại lẫn nhau, họ đi tìm kiếm Thiên Chúa với hình ảnh một Thiên Chúa uy quyền và thống trị. Đôi khi nó được ẩn náu trong những việc làm mà chúng ta cho là tốt lành, ma quỷ luôn thống trị con người bằng sự tham vọng và muốn có nhiều của cải thế gian. Nếu ông thờ lạy tôi, thì mọi sự của cải thế gian thuộc về ông, con quỷ nói.


3 Cám dỗ về quyền năng.

“Nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng dậy, mà gieo mình xuống đi! Vì có lời phép rằng: Thiên Chúa sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Cám dỗ thứ ba này cốt lõi là thử thách quyền năng của Thiên Chúa. Qua nhiều lần Chúa Giêsu đi rao giảng và trở về quê hương Nazaret, nhiều người đòi xem dấu lạ xẩy ra, nhưng không được Chúa làm phép lạ thì họ ganh ghét và loại trừ Chúa Giêsu, họ định tâm xô Ngài xuống vực thẳm.

Ngày nay, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ, đó là thiếu niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Khi cầu xin không được Chúa nhận lời, thì chúng ta lại nói Chúa không linh thiêng. Chúng ta thường đòi hỏi Thiên Chúa nhiều điều, phép lạ xẩy ra chung quanh ta thì không thấy. Chúng ta bị mù vì thiếu niềm tin. Thực tế cho thấy, con người ngày nay sống theo những lý luận thực tiển muốn có lợi trước mắt hơn là tìm kiếm hậu vận đời sau. Họ tìm kiếm Thiên Chúa qua bổng lộc hơn là tìm kiếm Thiên Chúa trong chân lý và tinh thần đạo đức. Khi Chúa không đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu, thì họ đi thờ lạy các thần tượng khác như là: tin vào bói toán, bùa phép. Đây là những cám dỗ của nhiều người, họ đặt ra nhiều thứ để chối bỏ Thiên Chúa.


Tóm lại, ma quỷ là kẻ giả dối, lừa đảo. Satan đã tấn công Chúa Giêsu ba lần, nhưng nó đều bị thất bại. Vì Chúa Giê-su có đầy quyền năng trên ma quỷ, Ngài ăn chay cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng, ngày nay satan đang thắng thế, nó lộng hành ở khắp mọi nơi từ trong gia đình đến ngoài đường. Ma quỷ làm cho người ta chia rẽ, ganh ghét, hận thù chém giết lẫn nhau. Nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn không có sự hiệp nhất với nhau, Satan muốn mọi người ganh ghét nhau thì nó sẽ thắng. Vợ chồng con cái chia rẽ thì ma quỷ vui mừng, đó là công việc của Satan.
Để loại trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải siêng năng cầu nguyện, ăn chay, và làm bác ái giúp đỡ người nghèo khổ, đây là cách thức tốt nhất để chúng ta khỏi sa chước cám dỗ.


Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quay trở về trong Mùa Chay Thánh này, để chúng con biết thực lòng sám hối, ăn năn và tin vào Lời Chúa. Amen.