Skip to main content

Xin ban sức sống cho chúng con

Xin cho chúng con biết say mê sự sống, Và gieo vãi sự sống khắp nơi.
Xin ban sức sống cho chúng con
Ước gì Chúa ban cho nhân loại Một Lễ Hiện Xuống mới Để con người có thể hiểu nhau hơn Và đón nhận nhau trong yêu thương.

Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin ban sức sống cho chúng con.
Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con
Đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,
Vào những lối mòn quen thuộc,
Nhưng xin canh tân
Và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, Cho chúng con khám phá ra
Những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô
Và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống,
Thế giới hôm nay luôn bị đe dọa
Bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh;
Mạng sống con người bị coi rẻ.

Xin cho chúng con biết say mê sự sống,
Và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại
Một Lễ Hiện Xuống mới
Để con người có thể hiểu nhau hơn
Và đón nhận nhau trong yêu thương.

RABBOUNI
120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Nguyễn Cao Siêu, S.J.