Skip to main content

Nếu bạn vẫn thắc mắc “Hạnh phúc ở đâu?”, hãy thử đọc câu chuyện ngắn này

Hạnh phúc của chúng ta thường nằm ở chính hạnh phúc của người khác. Hãy trao cho những người xung quanh hạnh phúc, rồi bạn cũng sẽ có được hạnh phúc cho chính mình.
Nếu bạn vẫn thắc mắc “Hạnh phúc ở đâu?”, hãy thử đọc câu chuyện ngắn này
Hạnh phúc của chúng ta thường nằm ở chính hạnh phúc của người khác. Hãy trao cho những người xung quanh hạnh phúc, rồi bạn cũng sẽ có được hạnh phúc cho chính mình.  

Một nhóm 50 người tham dự một buổi hội thảo nhỏ. Trước khi bắt đầu, vị diễn giả yêu cầu họ tham gia một hoạt động tập thể để khởi động. Ông đưa cho mỗi người một quả bóng và yêu cầu họ viết tên mình lên bóng bằng một chiếc bút dạ. Sau đó, số bóng được thu hết lại rồi bỏ sang một phòng khác.

Hạnh phúc ở đâu
50 người này được gọi sang căn phòng chứa bóng và yêu cầu tìm đúng quả bóng có ghi tên họ chỉ trong 5 phút. Tất đều lao vào tìm kiếm điên cuồng, xô đẩy nhau tứ phía và trở nên hỗn loạn nhưng vẫn chẳng mấy ai tìm được đúng bóng của mình khi thời gian kết thúc.

Sau đó, vị diễn giả lại yêu cầu mỗi người tự nhặt lên một quả bóng bất kỳ rồi chuyển nó cho người có tên ghi trên bóng. Chỉ trong vòng 5 phút, ai nấy đều đã có được quả bóng của chính mình.

Lúc này, vị diễn giả mới giải thích về những gì ông yêu cầu. Nó cũng giống như trong cuộc sống, mỗi người đều hối hả đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhưng thực ra lại không biết chính xác chúng ở ngay bên mình.

Hạnh phúc ở đâu
Hạnh phúc của chúng ta thường nằm ở chính hạnh phúc của người khác. Hãy trao cho những người xung quanh hạnh phúc, rồi bạn cũng sẽ có được hạnh phúc cho chính mình, cũng như câu chuyện trên khi mọi người náo loạn đi tìm bóng mà không hề biết rằng chỉ cần trao bóng cho nhau là họ cũng sẽ tìm được bóng của chính mình. Hãy cứ cho đi rồi sẽ đến lúc bạn nhận được. Đây chính là mục đích cuộc sống của chúng ta.

_____Sưu tầm.__

+ Hãy can đảm bước đi
+ Những cái cần gạt nước