Skip to main content

Lời kinh của người đau khổ

Lạy Chúa, Hóa ra, con lại là người hơn hết trên đời nầy, Bởi con đã nhận được ơn Chúa vô vàn
Lời kinh của người đau khổ
Lạy Chúa, hóa ra, con lại là người hơn hết trên đời nầy, bởi con đã nhận được ơn Chúa vô vàn

Lạy Chúa,
Con cầu xin ơn mạnh mẽ
Ðể thành đạt trong cuộc đời,
Chúa lại làm cho con ra yếu ớt
Ðể biết vâng lời khiêm hạ.

Con cầu xin có sức khỏe
Ðể mong thực hiện những công trình lớn lao,
Chúa lại cho con chịu tàn tật
Ðể chỉ làm những việc nhỏ tốt lành.

Con cầu xin được giàu sang
Ðể sống sung sướng thoải mái,
Chúa lại cho con nghèo nàn
Ðể học biết thế nào là khôn ngoan.

Con cầu xin được có uy quyền
Ðể mọi người phải kính nể ca ngợi,
Chúa lại cho con sự thấp hèn
Ðể con biết con cần Chúa.

Con xin gì cũng chẳng được theo ý muốn.
Nhưng những điều con đáng phải mơ ước,
Mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin,
Thì Chúa lại đã ban cho con
Thật dư đầy từ lâu.

Lạy Chúa,
Hóa ra, con lại là người hơn hết trên đời nầy,
Bởi con đã nhận được ơn Chúa vô vàn

“Lời Kinh Của Người Ðau Khổ” (Paradoxes Of Prayers)
trong sách Lời Kinh Đẹp Nhất Thiên Niên Kỷ