Skip to main content

Xin chúa dẫn con đi

Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương, giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm, xin Chúa dẫn con đi.
Xin chúa dẫn con đi
Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,
giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,
xin Chúa dẫn con đi.

Đêm thì tối, đường còn xa,
xin Chúa dẫn con đi,
xin giữ bước chân con.

Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,
chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.

Chưa bao giờ con như bây giờ,
cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn.

Con đã quen chọn và thấy con đường của mình.
Nhưng giờ đây,
xin Chúa dẫn con đi.

Chân phước John Henry Newman

+ Con Tạ Ơn Cha
+ Niềm Phó Thác Của Con
x