XIN CHÚA DẪN CON ĐI

XIN CHÚA DẪN CON ĐI

Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,
giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,
xin Chúa dẫn con đi.

Đêm thì tối, đường còn xa,
xin Chúa dẫn con đi,
xin giữ bước chân con.

Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,
chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.

Chưa bao giờ con như bây giờ,
cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn.

Con đã quen chọn và thấy con đường của mình.
Nhưng giờ đây,
xin Chúa dẫn con đi.

Chân phước John Henry Newman


Bài thú vị khác:
+ Con Tạ Ơn Cha
Niềm Phó Thác Của Con
DÂNG HIẾN
LẠY CHÚA, CHÚNG CON CHỌN NGÀI
XIN BIẾN ĐỔI CON
CẦU NGUYỆN LÀ HƠI THỞ CỦA LINH HỒN
Xin tha thứ cho con
LỜI CẦU NGUYỆN
ƯỚC MƠ CỦA CON
NIỀM TIN CỦA CON
VÒNG TRÒN CÓ CHÚA
CẦU NGUYỆN TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU