Skip to main content

Để thay đổi thế giới

Người thành công biết học được từ sai lầm và thử lại theo cách khác. Dale Carnegie
Để thay đổi thế giới
  • Người thành công biết học được từ sai lầm và thử lại theo cách khác. - Dale Carnegie.

Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới. Sau đó, tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn, thế là tôi thử thay đổi đất nước của mình. Khi hiểu rằng không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương. Và tôi cũng không thể thay đổi thành phố mình. Theo dòng thời gian, tôi đã là một người đàn ông trung niên, tôi thử thay đổi gia đình mình.

  • Giờ đây khi đã là một ông già, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm được chính là thay đổi bản thân mình. Và rồi tôi chợt nhận ra rằng nếu gắng thay đổi bản thân từ lâu, tôi đã có thể tác động làm thay đổi gia đình mình và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến thành phố quê hương. Những thay đổi của thành phố khi ấy sẽ giúp biến đổi đất nước và quả thật tôi đã làm thay đổi được thế giới .

Trí Hùng
Dịch từ Internet

Bài thú vị khác:
+ Đợi 1 lời cảm ơn
+ Chiếc khung cửa và bài học làm người
+ Đừng để những điều tầm thường làm bạn gục ngã