Skip to main content

Thiên Chúa có kêu gọi bạn ?

Đó là lời mời gọi dành cho bạn, là nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao cho bạn. Hãy hành động ngay bây giờ, bạn nhé!
Thiên Chúa có kêu gọi bạn ?
Đó là lời mời gọi dành cho bạn, là nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao cho bạn. Hãy hành động ngay bây giờ, bạn nhé!

Bạn có nhận ra Thiên Chúa đặc biệt kêu gọi bạn trong cuộc đời này? Ngài thực sự kêu gọi bạn đấy!

Có thể bạn không cảm thấy Thiên Chúa hướng dẫn bạn trở nên một nhà truyền giáo hoặc người giảng thuyết, nhưng bạn vẫn được kêu gọi. Đó là nhiệm vụ mà bạn không được lẩn trốn!

Trong Kinh thánh, 5 lần Chúa Giêsu kêu gọi những người theo Ngài “đi” vào thế gian và làm chứng về Ngài. Đó cũng là điều chính xác Ngài đang nói với chúng ta ngày nay. Ngài kêu gọi bạn làm nhân chứng của Ngài. Và bạn có thể bắt đầu từ ngay nơi bạn đang ở!

Chúng ta được Ngài kêu gọi, điều đó chắc chắn, không còn gì mà nghi ngờ. Bạn có nghe thấy tiếng Ngài gọi? Bạn có chú ý lời mời gọi đó và vâng theo Thánh Ý Ngài? Điều đó rất quan trọng để bạn thực hiện.

Bạn biết đó, Thiên Chúa đã đặt những người đặc biệt trên đường đời của bạn. Họ cần biết những gì Thiên Chúa đã làm cho bạn. Họ cần nghe nói về phúc lành và bình an của Thiên Chúa. Họ cần biết Thiên Chúa yêu thương họ, thương xót họ, và họ cần biết Ngài có tương lai hy vọng dành cho họ.

Vậy hãy can đảm trong Đức Kitô! Hãy cầu nguyện cho những người có nhu cầu trong cuộc đời họ. Hãy làm chứng về Hồng ân Cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi dành cho bạn, là nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao cho bạn. Hãy hành động ngay bây giờ, bạn nhé!

Tác giả JACK GRAHAM
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Jesus.org)
http://thanhlinh.net/node/31748

Khi nào ngày bắt đầu

Ði giữa ban ngày trong trái tim trĩu nặng, vẫn là đêm, con ạ. Ngày và đêm không thể phân biệt bằng ánh sáng vật lý, chỉ có lòng từ ái bao dung. đọc tiếp...

Ơn gọi của chúng ta
Nỗi thao thức của một tập sinh
Cuộc sống do Chúa hoạch định