Skip to main content

Hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn

Bạn ơi, hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn, bạn nhé!
Hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn
Bạn ơi, hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn, để tôi có thể nhìn thấy ánh sáng và cảm thấy ấm lòng. Thật đấy.

Viết thay cho những tâm hồn mệt mỏi

Hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn.
Bạn ơi, tôi nài xin bạn đấy!
Hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn,
và hãy giữ ngọn nến ấy luôn tỏa sáng cho tôi,
vì tôi không còn thắp lên ngọn nến của mình được nữa.
Tôi tê cóng, lạnh giá và chán nản quá rồi!
Trước kia, tôi cũng đã một đôi lần cố nhen lên tia lửa,
nhưng nến chưa kịp cháy thì ngọn lửa của tôi đã tắt rồi!
Tôi đã cố làm lại,
nhưng kết cuộc vẫn thế.
Và tôi đã thôi không thử nữa,
tôi hết kiên nhẫn và can đảm,
tôi mệt mỏi lắm rồi!

Bạn ơi, hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn,
để tôi có thể nhìn thấy ánh sáng và cảm thấy ấm lòng.
Thật đấy.
Ngọn lửa của bạn sẽ làm tôi ấm lòng và giúp tôi đủ sức
tiếp tục bước đi trong tối tăm lạnh lẻo mà không phải
bỏ cuộc giữa đường.
Tôi sẽ tiếp tục đi,
và biết đâu
một ngày kia
tôi sẽ đốt lên được ngọn nến Phục Sinh của mình!

Bạn ơi, hãy đốt lên giùm tôi ngọn nến Phục Sinh của bạn, bạn nhé!

Matta và Maria

Hoạt động phải được xen kẽ bằng chiêm niệm và chiêm niệm phải chứa chan cuộc sống và triển nở trong việc làm. đọc tiếp...

Hãy thắp lên niềm hi vọng
Ngọn nến và niềm hy vọng
Thắp đèn cho ai?