Skip to main content

Nhưng khi lớn lên...

Và khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý mình… Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC MỌI TRÁI TIM.
Nhưng khi lớn lên...
Và khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý mình… Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC MỌI TRÁI TIM.

  • Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.

  • Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi thật nhiều.

  • Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua được người khác. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.

  • Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

  • Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng ta phải thắng trong mọi cuộc chơi thì mới vẻ vang hãnh diện. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng thắng thua không thành vấn đề, quan trọng là mọi người cùng đến nơi và mọi người cùng thắng.

  • Khi còn nhỏ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi lớn lên, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời.

  • Khi còn nhỏ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi lớn lên, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.

  • Khi còn nhỏ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi lớn lên, ta nhận ra chỉ cần thay đổi bắt đầu ngay từ chính bản thân mình.

  • Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng: trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc, đưa nó về chế độ im lặng.

  • Và khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý mình… Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC MỌI TRÁI TIM.

Từ NỐI LỬA CHO ĐỜI
http://giesuchanhlongthuong.net/nghiem-sinh-giua-doi/nhung-khi-lon-len/?fbclid=IwAR3MODV_3n5U_PPAyQ5UoEAT3r74DFP9Wu4HP7ljFd-ppl-L2ctQsvUMAEs

+ Năm điều đáng quên và năm điều đáng nhớ
+ Cuộc chạy của một đời người