Skip to main content

Chúa Giêsu Thánh Thể

Khi chúng ta ở trước Thánh Thể, chúng ta chuyện trò với chính Chúa Giêsu như các tông đồ trực tiếp nói chuyện với Ngài vậy.
A - A+
Chúa Giêsu Thánh Thể
Khi chúng ta ở trước Thánh Thể, chúng ta chuyện trò với chính Chúa Giêsu như các tông đồ trực tiếp nói chuyện với Ngài vậy.

Điều khác biệt của Công giáo đối với những các giáo phái Kitô giáo khác là người Công giáo tin Chúa Giêsu hiện diện thật trong Thánh Thể, nghĩa là bánh và rượu đã được Thiên Chúa thánh hóa để thực sự trở thành Mình và Máu Đức Kitô.

Thường xuyên cầu nguyện trước Thánh Thể là con đường phát triển tâm linh. Khi chầu Thánh Thể, chúng ta tạ ơn Đức Kitô đã và đang tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, không chỉ qua ân sủng mà còn qua chính Mình Máu Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Mình thánh là Bánh Thiên Thần tăng thêm sức mạnh và ban Ơn Cứu Độ cho chúng ta.

Thánh Inhaxiô Loyola, sáng lập Dòng Tên, là người rất yêu thích cầu nguyện trước Thánh Thể. Khi hiện diện trước Thánh Thể, chúng ta rất dễ chia trí, lo ra vì bổ phận và các điều chúng ta quan ngại. Hãy cố gắng và chân thành cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể đổ đầy tình yêu Ngài vào tâm hồn chúng ta và hãy luôn thành tâm tín thác vào Ngài.

Thánh Thomas Aquino, Tiến Sĩ Giáo Hội, nổi tiếng với bộ Tổng Luận Thần Học đồ sộ, ngài cũng viết những bài suy niệm về Kinh Thánh, kể cả những lời cầu nguyện và các bài Thánh Ca (hymn) – đặc biệt là Tantum Ergo, tức là bài Pange Lingua. Những lời cầu nguyện tốt lành giúp chúng ta có thể nhờ đó mà biết cách tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tình yêu Chúa quá bao la, ngay cả khi chúng ta rước lễ bất xứng mà Ngài vẫn trao ban cho chúng ta chính Ngài.

Thánh Thể rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu, đúng như Chúa Giêsu đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5) Thánh Thể gắn liền Thánh Tâm. Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đối với Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Ngài. Khi cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thanh tẩy tâm hồn chúng ta nên giống Thánh Tâm Ngài hơn.

Ngay trước giờ G, Chúa Giêsu đã chính thức lập Bí tích Thánh Thể: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26:26-27) Thánh Thể là chính Chúa Giêsu ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Con mắt phàm nhân chúng ta chỉ thấy bánh và rượu, nhưng đức tin cho chúng ta biết bánh và rượu được thánh hóa trở nên Thánh Thể Đức Kitô. Bằng niềm tin vào Thánh Thể, chúng ta nhận biết sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể và mong chờ ngày chúng ta không chỉ tin mà còn được thấy Ngài nhãn tiền trên Thiên quốc.

Thánh Thể cần thiết cho hạnh phúc và phần rỗi của chúng ta, vì Chúa Giêsu đã hứa: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,” (Ga 6:54) hoặc: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:56) Nhưng nếu chúng ta bất xứng với Thánh Thể thì lại nguy hiểm, như “Satan đã nhập vào Giuđa,” (Lc 22:3) và có thể sẽ trở nên án phạt đời đời cho chúng ta.

Khi chúng ta ở trước Thánh Thể, chúng ta chuyện trò với chính Chúa Giêsu như các tông đồ trực tiếp nói chuyện với Ngài vậy. Khi không thể rước lễ thật, chúng ta nên rước Chúa thiêng liêng, điều này chúng ta có thể làm bắt cứ lúc nào và làm nhiều lần trong ngày. Theo thánh Phanxicô Assisi, rước lễ thiêng liêng là hành động yêu mến Chúa. Thánh Thomas Aquino xác định: “Rước lễ thiêng liêng sinh hiệu quả như rước lễ thật, nhưng còn tùy chúng ta dọn mình kỹ hay không, có tha thiết ao ước ơn Chúa hay không, và có yêu mến Chúa nhiều hay không.”

Đón tiếp một vị vua, một vị nguyên thủ, một nhân vật quan trọng,… chúng ta sung sướng, hãnh diện, và chuẩn bị chu đáo, huống chi khi chúng ta đón tiếp Vua các vua, Chúa các chúa, Chúa tể càn khôn và là Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ được đón tiếp Ngài mà còn được chuyện trò thân mật và hòa tan vào Ngài. Thật kỳ diệu và hạnh phúc biết bao! Đừng coi việc rước lễ hàng ngày là một thói quen bình thường, vì có thể chúng ta lại khiến Chúa Giêsu cô đơn hơn nếu chúng ta rước lễ vì thói quen hoặc vì lý do nào đó chứ không vì yêu mến và không tâm sự với Ngài. Vì thế, mỗi khi rước lễ xong, chúng ta hãy đắm mình trong Chúa Thánh Thể, hòa tan vào Ngài và chuyện trò với Ngài mọi điều, chia sẻ vui buồn với Ngài, đồng thời xin Ngài ở lại với chúng ta mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương xót và ân ban cho chúng con sự sống đời đời nhờ lãnh nhận Mình Máu Ngài, xin thắp Lửa Yêu Mến trong chúng con, xin giúp chúng con say mến Thánh Thể bằng lòng khao khát mãnh liệt là được kết hiệp với Ngài không ngừng, và xin giúp chúng con thể hiện tình yêu ấy với mọi người trong đời sống hằng ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Ôi lạy Ðấng Tối Cao

Có những lúc chúng ta cảm thấy tội lỗi đang đè nặng trong tâm tư ư? Hãy mau mắn chạy đến với Ngài. đọc tiếp...

+ Hồng ân Thánh Thể
+ Lời tâm tình trước Thánh Thể