Skip to main content

Những viên ngọc giả

Chỉ khi nào bước đi trong con đường của Chúa Kitô, chúng ta mới tìm thấy chân lý và sự sống đích thực.
Những viên ngọc giả
Chỉ khi nào bước đi trong con đường của Chúa Kitô, chúng ta mới tìm thấy chân lý và sự sống đích thực.

Người ta kể về một vị hoàng đế của Ba Tư với giai thoại sau đây:

Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh, hoàng đế đã bình phục một cách lạ lùng. Trong thời gian nằm liệt giường, ông đã suy nghĩ về tình người cũng như về cách cai trị và lối cư xử của ông.

Ðể thử lòng những vị cộng sự viên thân tín của mình, ông cho triệu tập các vị cố vấn trong triều đình lại và hỏi:

- Trẫm muốn biết những gì các khanh đang chờ đợi nơi trẫm. Các khanh có nghĩ rằng trẫm là một quân vương tốt không? Các khanh đừng sợ. Hãy nói tất cả sự thật. Bù lại trẫm sẽ thưởng cho mỗi người một viên ngọc quý.

Thế là tuần tự các quan cố vấn thay nhau lên tiếng ca ngợi các nhân đức của hoàng đế. Người nào cũng tìm cách tân bốc ông. Nhưng trong hàng ngũ các cố vấn ấy, có người quyết giữ thinh lặng. Ðược hỏi lý do, ông giải thích như sau:

- Tâu bệ hạ, thần không thể nói được vì sự thật không thể mua bằng tiền bạc.

Nghe vậy, hoàng đế mới tuyên bố:

- Tốt lắm, vậy thì trẫm sẽ không thưởng cho khanh điều gì cả. Nào, hãy nói những gì khanh đang suy nghĩ trong lòng.

Người đó thưa:

- Nếu được bệ hạ cho phép thì thần sẽ nói những điều thần đang suy nghĩ trong lòng. Thần suy nghĩ rằng bệ hạ cũng chỉ là một con người như tất cả mọi người khác, nghĩa là cũng có những khuyết điểm xấu. Nhưng những khuyết điểm và tật xấu ấy lại đè trên vai dân chúng là những người đang phải quằn quại vì sưu cao thuế nặng. Thần nghĩ rằng bệ hạ đang tiêu xài quá nhiều để tổ chức các buổi lễ, để xây cất các dinh thự và nhất là để đeo đuổi chiến tranh.

Nghe những lời ấy, nét mặt của hoàng đế bỗng trở nên trầm ngâm. Ông sai tặng các quan cố vấn mỗi người một viên ngọc quý như ông đã hứa. Riêng vị cố vấn vừa phát biểu những lời trên đây được ông bổ nhiệm làm quan tể tướng.

Ngày hôm sau, những quan cố vấn nịnh bợ trở lại triều đình để than phiền rằng những viên ngọc quý họ nhận được chỉ là những viên ngọc giả. Bấy giờ, hoàng đế lên tiếng nói:

- Phải, trẫm biết điều đó. Những viên ngọc giả này là để thưởng cho những lời nói giả tạo của các ngươi.

Cay đắng, muộn phiền là phần thưởng cho những hành động giả dối. Niềm vui giả tạo nào cũng chỉ để lại những trống rỗng chán chường mà thôi.

Sự bình an đích thực, niềm vui đích thực của người tín hữu Kitô chúng ta là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Cảm nếm được sự hiện diện ấy, chúng ta có tất cả. Ðó cũng là phần thưởng cho cuộc sống Kitô đích thực của chúng ta. Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài "là Ðường, là Chân Lý, là Sự Sống" (Ga 14:6). Ðó phải là câu tâm niệm của chúng ta. Chỉ khi nào bước đi trong con đường của Chúa Kitô, chúng ta mới tìm thấy chân lý và sự sống đích thực.

Trích trong: Truyện Vui Suy Niệm
http://vntaiwan.catholic.org.tw/truyenvui/truyen024.htm

+ Bác ái bắt đầu từ nhà mình
+ Hãy ca ngợi Chúa bằng cuộc sống hiện tại
+ Chiếc bình trống rỗng