Skip to main content

8 loại mù thường gặp, bạn có mắc phải không?

Khi ta làm hết sức của mình, ta không thể biết điều kỳ diệu nào sẽ xảy đến trong cuộc sống của ta, hoặc trong cuộc sống của người khác. - Helen Keller
8 loại mù thường gặp, bạn có mắc phải không?
Bạn phải hết lòng với một điều gì đó, và khi bạn tìm thấy nó, cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời. - Les Brown.

1. Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.

2. Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.

3. Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.

4. Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.

5. Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.

6. Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.

7. Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.

8. Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con ngườikhiến ta hay lên án.

___Sưu tầm___

+ Cái chết của con bò và bài học để lại
+ Cơ hội không đến theo cách bạn nghĩ