Skip to main content

Tiến bộ đích thực

Chúa Giêsu đưa chúng ta vào cốt lõi của đạo. Ðạo thiết yếu là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người.
A - A+
Tiến bộ đích thực
Chúa Giêsu đưa chúng ta vào cốt lõi của đạo. Ðạo thiết yếu là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người.

Có một tu sĩ rất quan tâm đến những bước tiến trên đường thiêng liêng của mình. Hàng tháng tu sĩ ấy trung thành viết một bản báo cáo rồi trao cho vị linh sư.

Sau một tháng luyện tập tu sĩ ấy ghi lại:

"Tôi cảm thấy như được nên một với vũ trụ".

Hài lòng với tiến bộ đó, người tu sĩ trình kết quả lên thầy mình. Nhưng vừa liếc qua bản báo cáo, vị linh sư cầm lấy tờ giấy và ném vào sọt rác.

Tháng sau, người tu sĩ ghi trong bản báo cáo:

"Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện trong tất cả mọi sự".

Một lần nữa anh cảm thấy rất thỏa mãn về thành tích này. Anh vội vã mang tờ báo cáo lên trình cho vị linh sư.

Nhưng cũng như lần trước, vị linh sư không hề quan tâm gì đến bản báo cáo của người đệ tử.

Cảm thấy mình chưa tu luyện kỹ, người tu sĩ trở về và quyết tâm luyện tập nhiều hơn.

Trong bản báo cáo lần thứ ba tu sĩ ấy ghi:

"Mầu nhiệm của Ðấng Ðộc Nhất và của vạn vật đã được mặc khải trong cái nhìn của tôi".

Một lần nữa, xem qua bản báo cáo, vị linh sư lại xé nát tờ giấy và ném vào sọt rác.

Thêm một tháng dầy công tu luyện nữa, lần này người tu sĩ như cảm thấy được giác ngộ hoàn toàn. Anh ghi lại như sau:

"Không ai sinh ra, không ai sống, và cũng không ai chết. Bởi vì cái tôi không hiện hữu".

Lại một lần nữa vị linh sư xem bản báo cáo và bắt đầu thất vọng.

Nhưng dĩ nhiên kẻ thất vọng hơn cả vẫn là người tu sĩ.

Ngày tháng trôi qua, người tu sĩ đó không còn cảm thấy hứng thú và nhu cầu ghi lại những tiến bộ của mình nữa.

Ðúng một năm sau, vị linh sư gửi giấy đến yêu cầu tu sĩ báo cáo về tình trạng thiêng liêng của mình. Người tu sĩ liền phúc đáp như sau:

"Thưa thầy, con cảm thấy không cần phải nghĩ đến điều ấy nữa".

Ðọc xong những lời đó, vị linh sư mỉm cười thốt lên:

- Tạ ơn Chúa! Thế là cuối cùng anh ta đã hiểu được thế nào là tiến bộ trên đường thiêng liêng.

***

Câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta về thái độ cơ bản mà các môn đệ Chúa Kitô phải có: đó là lòng tín thác nơi Thiên Chúa.

Dĩ nhiên, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một cuộc sống đạo đích thực luôn được thể hiện bằng những nhân đức, những cố gắng cầu nguyện, tham dự phụng vụ, thực thi bác ái. v.v...

Thế nhưng, Kitô giáo cốt yếu không phải là một hệ thống luân lý gồm những điều phải giữ, phải thực hành. Quan niệm Kitô giáo như thể để đưa người tín hữu đến thái độ tính toán, so đo, tự phụ. Sống đạo để trở thành một thứ biểu dương bên ngoài.

Chúa Giêsu đưa chúng ta vào cốt lõi của đạo. Ðạo thiết yếu là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người. Sống đạo chính là đón nhận tình yêu ấy, và đáp trả với tất cả lòng tín thác, quảng đại và trung thành.

Trích trong Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa
http://vntaiwan.catholic.org.tw/nucuoi/nucuoi12.htm

+ Can đảm và cảm thông
+ Phép lạ cho người có đức tin