Skip to main content

Chúa Giêsu còn tiếp tục chịu khổ nạn

...hôm nay, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục chịu khổ nạn với mỗi người chúng ta, trong mỗi người chúng ta, nơi mỗi người chúng ta.
A - A+
Chúa Giêsu còn tiếp tục chịu khổ nạn
Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su vẫn luôn mang tính thời sự, vì vẫn còn tiếp diễn hôm nay, ngày mai và kéo dài trong suốt dòng lịch sử nhân loại.


Chúng ta vừa tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su qua Tin Mừng thánh Mác-cô như một biến cố đau thương xảy ra cách đây 2.000 năm. Nhiều người cho đó là chuyện đã rồi, hoàn toàn thuộc về dĩ vàng, nên chẳng mấy bận tâm.

Tuy nhiên, cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su vẫn luôn mang tính thời sự, vì vẫn còn tiếp diễn hôm nay, ngày mai và kéo dài trong suốt dòng lịch sử nhân loại.

Nhiều tác giả trích dẫn câu nói của Pascal liên hệ đến vấn đề này: “Chúa Giê-su còn hấp hối cho đến tận thế, không thể để Ngài cô đơn được.”

Giáo lý Hội Thánh dạy ta biết rằng cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su vẫn tiếp diễn hằng ngày cách nhiệm mầu qua Bí Tích Thánh Thể:

“Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình và Máu Ngài, để nhờ đó, Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho đến khi Ngài lại đến...” (GLHTCG số 1323)

Như vậy, Hy Tế Khổ Giá của Chúa Giê-su không chấm dứt cách đây 2.000 năm trên đồi Can-vê nhưng vẫn đang còn tiếp diễn và “kéo dài qua các thời đại cho đến khi Ngài lại đến”, tức là đến ngày tận thế.


Chúa Giêsu còn tiếp tục chịu khổ nạn

Như xưa, chính Chúa Giê-su (dù đã phục sinh vinh hiển) vẫn còn bị bách hại, khi các tín hữu tại Đa-mát - là chi thể của Ngài - bị Sao-lê bách hại; Vì thế, Chúa Giê-su cáo buộc Sao-lê tội bắt bớ Ngài khi ông ta đi lùng bắt các tín hữu: “Sao-lê! Tại sao người bắt bớ Ta?” (CV 9,1-4).

Cũng vậy, một khi các tín hữu được liên kết nên một với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Tẩy, thì:

- Gánh nặng trên vai những người cha, người mẹ trong các gia đình các tín hữu, cũng chính là thập giá đang đè nặng lên vai Chúa Giê-su. Nói khác đi, hôm nay Chúa Giê-su đang tiếp tục vác Thập Giá nhờ các tín hữu vì họ là chi thể, là “đôi vai” của Ngài.

- Những đau khổ dưới mọi hình thức, nơi thể xác và trong tâm hồn của các tín hữu cũng là những đau khổ Chúa Giê-su đang chịu. Như vậy, hôm nay Chúa Giê-su đang tiếp tục chịu khổ nạn nhờ các tín hữu là chi thể của Ngài.

- Những giòng máu của các tín hữu đang đổ ra khắp nơi trên thế giới vì Đạo thánh cũng là máu Chúa Giê-su đang tuôn đổ. Quả thật, Chúa Giê-su đang tiếp tục đổ máu nơi các tín hữu là chi thể của Ngài.

Trong cương vị là Đầu của Thân Mình, Chúa Giê-su vô cùng đau khổ khi chúng ta là các chi thể của Ngài đang phải chịu đủ mọi thứ cực hình.

Trong cương vị Người Cha, Thiên Chúa hết sức đau lòng khi chứng kiến con cái Ngài khắp nơi trên thế giới phải gánh chịu vô vàn đau thương khốn khổ.

Thế là, hôm nay, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục chịu khổ nạn với mỗi người chúng ta, trong mỗi người chúng ta, nơi mỗi người chúng ta.

Đồng thời, mỗi chúng ta cũng đang vác thập giá, đang cùng chịu khổ nạn với Chúa trong cuộc sống hằng ngày.


Chúa Giêsu còn tiếp tục chịu khổ nạn

Lạy Chúa Giê-su,

Vì Chúa phải tiếp tục chịu khổ nạn cho đến tận thế để đền tội cho vô vàn tội nhân trong suốt dòng lịch sử nên Chúa tha thiết kêu mời chúng con cùng vác thập giá, cùng chịu khổ nạn với Chúa: “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24); xin cho chúng con hôm nay biết đáp lời Chúa mời gọi, luôn kết hợp với Chúa trong từng phút sống hằng ngày, để cho Chúa sống trong chúng con, làm mọi việc qua đôi tay chúng con, chịu đau khổ, gian truân, vất vả qua cuộc đời chúng con; nhờ đó, chúng con được vinh dự góp phần với Chúa mà đền tội cho bao người.+ Tình yêu đáp lại hận thù
+ Con đường thập giá