Skip to main content

Tin vào cảm xúc

Có thể tin vào cảm xúc của mình được không? Ðiều ấy còn tùy thuộc vào cách ta giáo dục và đào tạo chúng.
Tin vào cảm xúc
Có thể tin vào cảm xúc của mình được không? Ðiều ấy còn tùy thuộc vào cách ta giáo dục và đào tạo chúng.


Có thể tin vào cảm xúc của mình được không? Ðiều ấy còn tùy thuộc vào cách ta giáo dục và đào tạo chúng. Rõ ràng là có những lúc ta không thể tin vào cảm xúc của mình, như là khi thân thể ta trải qua những thay đổi làm cho các hooc-môn trong người không còn quân bình nữa.

Bạn không thể nào tin vào cảm xúc của mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi bị sa thải khỏi một công việc. Vì trong thời gian ấy cảm xúc của bạn thường hành động quá mức. Cũng không nên tin vào cảm xúc trong thời gian bị đau ốm. Vì điều kiện thể chất cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của ta về đời sống...

Ta hãy nhìn vào con người khổng lồ trong Cựu Ước ngày xưa một mình đối đầu với hàng trăm tiên tri thờ thần Baan trên núi Catmen. Êli, khi đang làm chủ được tình thế như vậy thì năng lực thể xác vủa ông bỗng kiệt quệ. Rồi trước khi sức khỏe được phục hồi ông lại được nghe lời hăm dọa giết chết của bà hoàng hậu Giêsaben. Còn người bao bọc che chở tà thần Baan ấy đòi lột da ông. Nếu trong hoàn cảnh thường, lời đe dọa ấy chắc chẳng nghĩa lý gì với Êli. Nhưng trong lúc đang kiệt sức, ông đã chạy trốn cho thoát thân. Ðúng là ông đã tin vào cảm xúc của mình mà hành động.

Như vậy, ta chỉ có thể tin vào cảm xúc khi nào chúng đưa ta đến chỗ mà theo lý trí và khôn ngoan ta biết đó là đúng. Giả như bạn đang lái xe ngoài đường vội vàng đến nơi làm việc, vì đã quá trễ. Một anh cảnh sát thổi còi bắt dừng lại và biên giấy phạt vì chạy quá tốc độ. Lúc đó bạn chỉ muốn đấm vào mặt anh ta. Nhưng bạn không làm.

Như thế ta cần giáo dục cảm xúc của ta bằng cách đặt vào tâm hồn ta những nguyên tắc về đúng và về sai. Không bao giờ chấp nhận những gì không thật. Như vậy cảm xúc của ta đã được điều kiện hóa cẩn thận.

Ngoài tiêu chuẩn là sự thật ta còn có thước đo nào không biến đổi để biết đúng hay sai không? Chúa Giêsu cho biết: Ðó là Lời Thánh Kinh: "Lời Cha là chân lý". Chúa đã nói như vậy.

Thánh Kinh hướng dẫn cho tâm trí để kiểm soát, chế ngự cảm xúc của ta. Khi nào ta theo lời chỉ dẫn của Chúa ta có thể tin ở cảm xúc của mình được.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot72.htm

+ Lòng bao dung có thể hoán cải tâm hồn
+ Thượng Đế có mặt ở khắp nơi