Skip to main content

Biết mình

Chúng ta cần xét mình, biết mình cho rõ hơn và nhờ ơn Chúa, ta nâng đỡ những người ấy để họ được phục hồi đức tin và xa lánh tội lỗi.
Biết mình
Chỉ những người nhận thức rõ khuynh hướng và thái độ của mình đối với tội lỗi trong đời mình, mới có đủ đức khiêm nhường cần thiết để phục hồi một cuộc đời đã sa ngã.

Chỉ những người nhận thức rõ khuynh hướng và thái độ của mình đối với tội lỗi trong đời mình, mới có đủ đức khiêm nhường cần thiết để phục hồi một cuộc đời đã sa ngã.

Một nhân viên trong ban chấp hành của nhà thờ kia phạm tội, linh mục triệu tập toàn ban lại để trình bày sự việc trong tình thương và thông cảm. Rồi ông hỏi tất cả:

- Nếu quí vị lâm vào hoàn cảnh bị cám dỗ như ông bạn của chúng ta thì quí vị sẽ đối phó ra sao?

Người đầu tiên trả lời:

- Tôi tin chắc là tôi không bao giờ chịu đầu hàng như ông ấy đâu.

Một vài người khác cũng quả quyết như vậy. Sau cùng linh mục hỏi nhân viên cuối cùng trong ban chấp hành và là người ai cũng kính trọng về lối sống đạo đức của ông ta. Ông trả lời:

- Thưa cha, nếu con bị cám dỗ như ông bạn của con thì có lẽ con còn sa ngã sâu hơn nữa.

Sau câu nói đó, mọi người đều im lặng. Cuối cùng linh mục nói với người ấy:

- Ông là người duy nhất có thể đi với tôi để thăm người anh em của chúng ta và đưa anh ấy trở lại với Chúa cũng như với chúng ta.

* * *

Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ có thái độ hơn người và kết án kẻ khác. Nhưng chúng ta cần xét mình, biết mình cho rõ hơn và nhờ ơn Chúa, ta nâng đỡ những người ấy để họ được phục hồi đức tin và xa lánh tội lỗi.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
https://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot48.htm

+ Hai mươi hai câu châm ngôn của thánh nhân Công giáo
+ Không thấy cái xà trong mắt mình