Skip to main content

Muốn cãi nhau

Chỉ một tâm hồn thanh thoát, không còn dính bén tư lợi mới thực sự sống bình an và đem lại hòa thuận an vui cho mọi người.
A - A+
Muốn cãi nhau
Kết quả của mọi tranh chấp là bất hòa, cãi vả, đánh lộn và chiến tranh. Ðâu là nguyên nhân những thảm trạng ấy trong cuộc sống con người?

Lin-đao và Rếch-bec là hai nhà hiền triết. Họ sống chung với nhau dưới một mái nhà từ nhiều năm, mà không bao giờ họ lớn tiếng cãi nhau. Ngày kia, Lin-đao nảy ra ý nghĩ ngộ ngĩnh. Ông bảo bạn:

- Tôi nghĩ rằng ít ra chúng ta cũng nên cãi nhau một lần, như người ta thường quen cãi nhau vậy.

Rếch-bec ngạc nhiên về ý kiến kỳ lạ này. Nhưng vì chiều bạn, ông ta ôn tồn hỏi:

- Cãi nhau thế nào được? Ít ra chúng ta cũng phải làm một việc gì chính đáng để cãi nhau chứ?

Lin-đao đề nghị:

- Dễ lắm! Tôi sẽ để một hòn đá ở giữa sân rồi quả quyết hòn đá ấy là của tôi. Anh phải phùng mang trợn mắt, đỏ mặt tía tai và lớn tiếng cãi lại: "Làm gì có chuyện ấy, viên đá của tôi mà!" Rồi sau đó chúng ta cãi nhau.

Nói xong ông Lin-đao liền ra vệ đường tìm một viên đá lớn, khệ nệ bê ra đặt ở giữa sân. Ông Rếch-bec bèn lớn tiếng nói ngay:

- Viên đá đó của tôi mà, mắc mớ gì anh lại đưa ra giữa sân?

Lin-đao cãi lại:

- Viên đá này là của tôi. Tôi vừa tìm được ở ven đường. Bộ ông mù rồi sao mà không thấy?

Nghe nói thế, ông kia đáp:

- À phải rồi, viên đá đó ông tìm được thì đúng là của ông rồi. Vả lại tôi cũng không cần đá làm gì cả.

Nói xong, ông ta bỏ đi làm việc khác. Thế là ý định cãi nhau của hai người không thực hiện được.

* * *

Trong cuộc sống của con người, qua mọi thời đại, ở mọi phương trời, đầy dẫy những bất hòa và tranh chấp.

Tranh chấp giữa bè bạn, tranh chấp trong gia đình, tranh chấp ngoài xã hội, tranh chấp trên thế giới. Kết quả của mọi tranh chấp là bất hòa, cãi vả, đánh lộn và chiến tranh.

Ðâu là nguyên nhân những thảm trạng ấy trong cuộc sống con người?

Nguyên nhân đó không là gì khác hơn là tính ích kỷ. Nguyên nhân đó cũng không ở đâu xa, những phát xuất từ nội tâm của con người.

Nếu chỉ biết thu tích cho riêng mình, nếu chỉ lo bảo vệ quyền lợi của riêng mình, thì mãi mãi con người vẫn sống trong bất hòa và tranh chấp.

Chính vì thế mà mối phúc của những người có tinh thần nghèo khó và mối phúc của những ai hiếu hòa có liên hệ nhân quả với nhau.

Chỉ một tâm hồn thanh thoát, không còn dính bén tư lợi mới thực sự sống bình an và đem lại hòa thuận an vui cho mọi người.

Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa
http://vntaiwan.catholic.org.tw/nucuoi/nucuoi63.htm
edit