Skip to main content

Ngày mai có khi nào là quá muộn màng ?

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại. – Mahatma Gandhi.
Ngày mai có khi nào là quá muộn màng ?
Những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy một, hai, ba bắt tay làm liền chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tưởng mà thôi.

Có một quán phở mới khai trương, ông chủ bèn treo một khẩu hiệu: “Ăn hôm nay ngày mai khỏi trả tiền”. Mọi người thấy thấy thích lắm, rủ nhau ăn và định bụng rằng: “Ngày mai mình sẽ được ăn phở miễn phí.”

Nhưng ngày mai, ngày mai... ngày mai rồi ngày mai, khách hàng đến ăn ông chủ vẫn bắt họ phải trả tiền, khách hàng không ngừng thắc mắc. Ông chủ chỉ vào khẩu hiệu và bảo họ đọc lại. Vẫn với nội dung như ngày đầu không đổi: “Ăn hôm nay ngày mai khỏi trả tiền”. Vâng! hôm nay là hôm nay và khách hàng vẫn phải trả tiền, vì ngày mai là một ngày không bao giờ có.

Bạn thân mến!

“Ngày mai ăn khỏi trả tiền” chỉ là một câu chuyện suy ngẫm, vì ngày mai sẽ không bao giờ đến, thật chăng là chính cái khoảng khắc ngắn ngủi hiện tại này đây.

Nếu ta bảo rằng: “Ngày mai ta sẽ học hành đàng hoàng, sẽ giúp đỡ người này kẻ nọ, sẽ bắt đầu tu hành cẩn thận, sẽ thực thi những cải cách vĩ đại v.v... và v.v... thì coi chừng đó có thể là lời hứa hẹn suông để ta được phép duy trì tình trạng bê bối hiện tại... cho khỏi áy náy, cắn rứt lương tâm mà thôi.

Ngày mai rồi sẽ y hệt như ngày hôm nay mà thôi. Vậy thì, những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy một, hai, ba bắt tay làm liền chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tưởng mà thôi.

___Sưu tầm__

Cử chỉ đẹp

Một cử chỉ đẹp, rồi nhiều cử chỉ đẹp sẽ góp phần thay đổi con người và xã hội. đọc tiếp...