Skip to main content

Con người cao trọng

Mọi biến cố, mọi cảnh vật thiên nhiên đều có thể giúp ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và yêu mến Ngài.
A - A+
Con người cao trọng
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống để làm gì, ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người có linh hồn, có trí khôn để rồi bỏ rơi con người cô đơn, không mục đích, không lý do để sống hay sao?
Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia

Trên trần gian này đều được Thiên Chúa an bài đúng vị trí của mình. Mỗi tạo vật đều có một mục tiêu rõ ràng, những định luật trong thiên nhiên không bao giờ thay đổi, hôm nay như thế này, ngày mai lại như thế khác. Vậy thử hỏi Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống để làm gì, ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người có linh hồn, có trí khôn để rồi bỏ rơi con người cô đơn, không mục đích, không lý do để sống hay sao?

Quí vị và các bạn thân mến,

Con người cao trọng hơn mọi loài thụ tạo xung quanh. Do đó, Thiên Chúa chắc chắn ban cho con người một mục đích rõ ràng để sống cao hơn mục đích của những thụ tạo khác. Trí khôn con người chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã cho phép con người tham dự vào thần khí của Ngài, tham dự vào sự sống thần linh. Ngài đã dựng nên con người sống trên trần gian này để yêu mến Ngài, để phục vụ anh chị em xung quanh và cuối cùng đạt đến vận mệnh hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài. Có lẽ cho đến ngày hôm nay bạn vẫn chưa khám phá và chấp nhận những ý nghĩa cao cả của sự sống con người và vì thế bạn mỉm cười không tin khi có ai quả quyết với bạn là đời sống thật đẹp, có ý nghĩa và đáng sống.

Phải, đời sống bạn không thể nào trở nên cao đẹp được nếu bạn không tin có Thiên Chúa, không tin con người có linh hồn bất tử.

Bạn thân mến, trong mọi nơi và mọi lúc bạn luôn có tự do quyết định hoặc chấp nhận sống theo ánh sáng sự thật về vận mệnh cao cả đời người, hoặc nhắm mắt làm ngơ sống như người mù trong đêm tối lo âu, không biết mình nương tựa vào đâu và đi về đâu.

Bạn sợ chết vì không biết ý nghĩa đích thực của sự sống, bạn chỉ được an vui khi biết rõ mình sống để làm gì, điều gì là cùng đích của đời người trên trần gian này. Ðó là để thực hiện chính mình một cách trọn hảo khi sinh ra, mỗi người lãnh nhận một thân xác, một trí khôn và một linh hồn. Vậy để thực hiện chính mình trước hết cần chăm sóc cho sức khỏe thể xác. Cha mẹ và những kẻ thân thương trong gia đình đã giúp săn sóc bạn lúc con thơ trẻ, giờ đây chính bạn phải lãnh lấy trách nhiệm săn sóc cho thân thể mình được phát triển mạnh khỏe. Chính bạn phải học biết cách kính trọng thân xác và những định luật của nó. Nhưng con người chúng ta không phải chỉ có thân xác, bạn đã ý thức mình có trí khôn, có tự do, có nhân phẩm đáng kính trọng. Vậy bạn phải chăm sóc cho sự huấn luyện nhân bản văn hóa của mình. Bạn cần đến học đường, cần nhờ đến sự chỉ bảo của thầy cô. Kinh nghiệm sống cũng góp phần huấn luyện nhân cách bạn trưởng thành, và nhiều người lầm tưởng như thế là đã đủ, nhưng thưa bạn, con người còn có phần linh hồn bất tử. Nếu không có linh hồn, con người cũng sẽ không có trí khôn, không có tự do. Bạn cần dấn thân để phát triển linh hồn, phát triển đời sống thiêng liêng và làm sao để phát triển đời sống thiêng liêng.

Thưa bằng cách nhận biết và yêu mến Thiên Chúa với hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Mọi biến cố, mọi cảnh vật thiên nhiên đều có thể giúp ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và yêu mến Ngài.

* * *

Lạy Chúa, xin chúc lành và hướng dẫn cuộc đời chúng con.

Xin thương giúp chúng con được gặp Chúa là nguồn sự thật và hạnh phúc của đời con. Amen.

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Radio Veritas Asia)

https://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau2/2phut071.htm