Skip to main content

Câu Kinh Thánh giúp bạn hy vọng trong lúc bấp bênh

Dưới đây là một câu Kinh Thánh đơn sơ mà chúng ta có thể dùng để nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa của chúng ta luôn trung tín.
Câu Kinh Thánh giúp bạn hy vọng trong lúc bấp bênh
Chúng ta có thể và cần phải đặt hy vọng vào Thiên Chúa, vì biết rằng Người sẽ không bỏ rơi chúng ta.

Dưới đây là một câu Kinh Thánh đơn sơ mà chúng ta có thể dùng để nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa của chúng ta luôn trung tín.
Tác giả: Philip Kosloski
- Nguồn: Aleteia (12/11/2020)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Câu Kinh Thánh dưới đây nhắc nhở chúng ta rằng dù bất kể điều gì có xảy ra đi chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn luôn trung tín.

Đôi khi chúng ta sẽ đặt hy vọng của mình vào các sự việc hoặc con người. Thật không may là chúng ta thường thất vọng khi điều gì đó không diễn ra theo cách chúng ta đã lên kế hoạch hoặc khi một người khiến chúng ta thất vọng.

Tuy nhiên, cho dù bất cứ điều gì có thể xảy ra, hoặc bất cứ điều gì làm chúng ta cảm thấy bấp bênh, chúng ta vẫn có thể tin chắc một điều: Thiên Chúa vẫn luôn trung tín.

Chúng ta có thể và cần phải đặt hy vọng vào Thiên Chúa, vì biết rằng Người sẽ không bỏ rơi chúng ta.

Dưới đây là một câu Kinh Thánh đơn sơ mà chúng ta có thể dùng để nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa của chúng ta luôn trung tín.

Hãy biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung tín, Đấng vẫn giữ giao ước và tình thương dành cho những ai yêu mến Người và tuân giữ các giới răn của Người, cho đến ngàn muôn thế hệ. (Đnl 7,9)

Tác giả: Philip Kosloski
- Nguồn: Aleteia (12/11/2020)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
https://giaophanvinhlong.net/cau-kinh-thanh-giup-ban-hy-vong-trong-luc-bap-benh.html