Skip to main content

Dâng lên Chúa những khiếm khuyết của bạn

“Hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: vì Chúa là nơi ta ẩn náu.” (Tv 62, 8-9)
A - A+
Dâng lên Chúa những khiếm khuyết của bạn
Chính qua những cách sống mong manh, dễ bị tổn thương, dễ vỡ của chúng ta mà quyền năng chữa lành của Thiên Chúa vĩnh cửu trở nên hữu hình đối với chúng ta.
Tác giả: Henri Nouwen
Biên Toàn chuyển ngữ
www.tgpsaigon.net

Chính qua những cách sống mong manh, dễ bị tổn thương, dễ vỡ của chúng ta mà quyền năng chữa lành của Thiên Chúa vĩnh cửu trở nên hữu hình đối với chúng ta.

Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi trình bày với Chúa toàn bộ cuộc sống của chúng ta - niềm vui cũng như nỗi buồn, thành công cũng như thất bại, hy vọng cũng như sợ hãi của chúng ta.

Chúng ta được kêu gọi làm như thế với những phương tiện hạn chế của chúng ta - những câu nói lắp và những cách diễn tả ngắt quãng của chúng ta. Bằng cách ấy, chúng ta sẽ nhận ra trong tâm trí và trái tim mình lời cầu nguyện không ngừng của Chúa Thánh Linh trong chúng ta.

Thật ra, rất nhiều lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên chỉ là để thú nhận rằng chúng ta không thể cầu nguyện. Nhưng đó lại là những lời thú nhận giúp chúng ta nhận thức được sự hiện diện rất nhân từ của Thiên Chúa.


“Hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can:
vì Chúa là nơi ta ẩn náu.”
(Tv 62, 8-9)

edit