Skip to main content

Sức mạnh và dũng khí

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. Khuyết danh.
Sức mạnh và dũng khí
Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống.

   -  Con người cần có sức mạnh để tin tưởng, nhưng cần có dũng khí để hoài nghi.

   -  Con người cần có sức mạnh để hòa hợp, và cần dũng khí để dám đi một mình.

   -  Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người, và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.

   -  Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương, và cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.

   -  Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình, và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.

   -  Con người cần sức mạnh để chinh phục, và cần dũng khí để chấp nhận.

   -  Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công, và cần có dũng khí để phá vỡ nó.

   -  Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió, nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.

   -  Con người cần sức mạnh để yêu, và cần cả dũng khí để được yêu.

   -  Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống, và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.

Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống.


________Tuệ Nương___
theo Internet

Có thể người đó là bạn

Lòng nhân hậu không cần yêu cầu, từ một người không quen biết. Đó là sợi dây nhỏ vô hình nối kết chúng ta. đọc tiếp...