Skip to main content

Những món quà khác nhau

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không so sánh bạn với bất cứ ai.
A - A+
Những món quà khác nhau
Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không so sánh bạn với bất cứ ai. Ngài yêu bạn bằng tình yêu vĩnh hằng, và tình yêu đó nhìn thấy tất cả những khả năng và những điều tốt đẹp mà bạn có.
Lise Tardif
Người chuyển dịch: Liên Hải
tinmung.net

Nếu bạn nhìn quanh và thấy những người khác thông minh hơn bạn, có tài ăn nói hơn bạn, khéo léo hơn bạn, mạnh mẽ hơn bạn, hoặc ai đó có vẻ “có nhiều hơn” hoặc “tốt hơn” bạn về nhiều mặt, thì không phải chỉ mình bạn mà có rất nhiều người cũng đang có suy nghĩ giống như thế.

Tuy nhiên, vấn đề chính là việc đó sẽ làm tăng thêm những người chán nản, thất vọng trên thế giới, bởi vì việc tự nhìn thấy bản thân “có ít hơn” hoặc “tệ hơn” người khác hoàn toàn không phải là một thái độ có ích cho việc nâng đỡ tinh thần.

Không phải bạn có ý kéo mọi người xuống cấp độ của bạn. Chỉ là bạn nâng mình lên cấp độ của họ, hoặc chí ít là gần với họ hơn. Nhưng khi bạn nhìn bản thân mình, bạn rất dễ thất vọng. Thay vào đó, Chúa muốn bạn tích cực!

Trên hết tất cả, hãy nhớ rằng, Ngài công bằng, và khi Ngài ban phát những món quà, tài năng và khả năng, Ngài ban phát cho mọi người, bao gồm cả bạn, điều gì đó đặc biệt. Kinh Thánh nói: “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12,4). “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người” (Rm 12,6).

Nếu bạn nhìn bản thân mình bằng cái nhìn đúng đắn và thành thật, nhìn vào những ưu thế thay vì những khiếm khuyết, bạn sẽ nhận ra mình có rất nhiều món quà và khả năng mà bạn cảm thấy hạnh phúc vì mình có được - những món quà ấy Thiên Chúa ban cho bạn để “làm tốt những điều gì đó”. Bạn có thể tin chắc rằng ai đó nhìn bạn và những thế mạnh của bạn trong một lĩnh vực nào đó và nghĩ: “Ước gì mình cũng được như thế!”

Sẽ tốt hơn dường nào nếu mỗi chúng ta có thể học biết cảm kích trước những món quà khác nhau mà Chúa ban cho những người khác và không bỏ sót hoặc quên đi những món quà Chúa ban cho chúng ta.

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không so sánh bạn với bất cứ ai. Ngài yêu bạn bằng tình yêu vĩnh hằng, và tình yêu đó nhìn thấy tất cả những khả năng và những điều tốt đẹp mà bạn có. Nếu bạn yêu Ngài và muốn làm vui lòng Ngài, đó là những gì quan trọng đối với Ngài! Bạn đặc biệt đối với Ngài, và Ngài yêu bạn bằng một tình yêu đặc biệt!

Lise Tardif
Người chuyển dịch: Liên Hải
http://tinmung.net/GIADINH/CungNgamNghi/2011/07/NhungMonQuaKhacNhau.htm

Người thợ gốm tâm linh

Chúng ta hãy nhớ rằng tình thương yêu kỳ diệu của Chúa đang nhào nặn uốn nắn chúng ta để biến đổi chúng ta thành tác phẩm mỹ thuật quý giá của Ngài. đọc tiếp...