Skip to main content

Sự khiêm tốn của những vì sao

Anh thầm mong em giống một vì sao và tận đáy lòng em là sao sáng. Cho tình yêu Chúa muôn đời tỏ rạng, và lòng tin rực rỡ giữa trời cao.
Sự khiêm tốn của những vì sao
Bạn hãy ngắm sao trời long lanh. Khi rực lên chỉ lối soi đường, Lúc ẩn mình trong mây u tối. Nhưng bao giờ sao cũng sáng, Bởi vì toàn thân sao là khối lửa tinh nguyên.
Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, SJ, Việt Nam

Tôi cũng muốn nói với bạn về bí quyết giữ tâm hồn yên tịnh, khiêm tốn trong lúc hoạt động tất bật cũng như khi ẩn dật thảnh thơi, trong khi chói sáng như sao trời, cũng như lúc bị lãng quên như bụi đất (Lc 17, 7-10).

Bạn hãy ngắm sao trời long lanh.
Khi rực lên chỉ lối soi đường,
Lúc ẩn mình trong mây u tối.
Nhưng bao giờ sao cũng sáng,
Bởi vì toàn thân sao là khối lửa tinh nguyên.
Dù bị chú bé hiểu lầm sao là đom đóm,
Hay được người hoa tiêu dõi mắt nhìn theo,
Sao vẫn ở chỗ mình và vẫn cứ long lanh.
Bởi vì tận đáy lòng sao là sao sáng.
Sao long lanh theo lệnh Ðấng Tối Cao,
Sao cứ đốt khối tinh vân trong bụng,
Cho bừng lên muôn vạn ánh huy hoàng.
Bởi vì tận đáy lòng sao là sao sáng.
Sao long lanh ca tụng Ðấng Tạo Thành.
Sao sáng thế mà không hề kiêu ngạo,
Không hợm mình không lừa dối một ai.
Bởi vì tận đáy lòng sao là sao sáng.
(Sir 40,9-10)

Bạn ơi, nếu tận đáy lòng bạn, lửa tin yêu bừng cháy,
cả cuộc đời bạn nộp hết cho Ngài,
thì Ngài có thể đặt bạn làm sao Bắc Ðẩu,
hay lập lòe như một đốm hải đăng,
hoặc cho bạn lặng chìm trong cát bụi,
lòng bạn vẫn cứ yên hàn.

Bạn có biết tại sao người ta mất bình an,
kiêu ngạo lúc thành công,
nản lòng khi thất bại?
Ấy là tại đáy lòng lửa tin yêu không cháy,
nhưng bừng lên một thứ lửa yêu ma,
lấy thành công danh giá mà mê hoặc,
muốn tự mình thành sao sáng giữa trời cao.
Người ta sống cho mình chứ chẳng phải cho ai,
và lại càng không phải cho Thiên Chúa.
Người ta tự tôn mình trên tất cả,
làm trung tâm, làm chóp đỉnh trời cao.
(Lc 10,17-20)

Nếu bạn sống như tất cả bạn là của Chúa,
và chỉ làm theo thánh ý của Ngài,
thì cho dầu bạn thành công hay thất bại,
được suy tôn hay bị đạp dưới chân,
thì lòng bạn vẫn cứ được bình an thư thái,
bởi vì bạn chỉ biết sống cho Ngài.

Anh thầm mong em giống một vì sao
và tận đáy lòng em là sao sáng.
Cho tình yêu Chúa muôn đời tỏ rạng,
và lòng tin rực rỡ giữa trời cao.

Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, SJ, Việt Nam
Trích từ: Những Mẩu Bánh Vụn