Skip to main content

Còn thiếu

Đã thương yêu nhau thì luôn mong muốn điều tốt hơn nữa cho người mình yêu và nghĩ mình còn… thiếu nợ.
A - A+
Còn thiếu
Đã thương yêu nhau thì luôn mong muốn điều tốt hơn nữa cho người mình yêu và nghĩ mình còn… thiếu nợ.

Con chó nhỏ nói với chú mèo con:
- Ngươi đoán xem trong cái túi trước mặt ta có mấy cục đường?

Chú mèo con nói:
- Đoán đúng rồi ngươi sẽ cho ta ăn sao?

Con chó nhỏ gật gật đầu:
- Ừ! Đoán đúng rồi tất cả đều cho ngươi!

Chú mèo con nuốt nuốt nước miếng nói:
- Ta đoán năm cục.

Sau đó, con chó nhỏ cười đặt 2 cục đường vào tay chú mèo con và nói:
- Ta còn thiếu ngươi ba cục đường nữa.

Đã thương yêu nhau thì luôn mong muốn điều tốt hơn nữa cho người mình yêu và nghĩ mình còn… thiếu nợ. Thánh Phaolô có nói: “Anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì, trừ ra lòng thương mến”. Điều đó vẫn luôn đúng và thật cần cho nhân loại, cả hôm qua lẫn hôm nay.