Skip to main content

Chúa ở đâu rồi anh chị em?

Hình ảnh “tảng đá lăn ra khỏi mộ” không phải để cho Chúa phục sinh đi ra, nhưng là để cho chúng ta có thể đi vào sự phục sinh của Chúa.
A - A+
Chúa ở đâu rồi anh chị em?
Chúng ta ý thức việc mình có thực sự tin Chúa Giêsu phục sinh đang có mặt trong đời hay không? Niềm tin Chúa phục sinh đã thay đổi đời sống mình như thế nào?
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
www.thanhlinh.net

Chuyện kể có vị linh mục đầu lễ thay vì chào cộng đoàn: “Chúa ở cùng anh chị em”, thì không biết là hoa mắt chóng mặt thế nào ngài lại chào: “Chúa ở đâu rồi anh chị em?” khiến cả nhà thờ cười ồ lên. Chuyện có vẻ khôi hài ấy lại nhắc nhở chúng ta ý thức việc mình có thực sự tin Chúa Giêsu phục sinh đang có mặt trong đời hay không? Niềm tin Chúa phục sinh đã thay đổi đời sống mình như thế nào?

1. Thế giới vắng bóng Chúa. Năm xưa sau khi ra viếng mộ Chúa, bà Maria Mácđala đã chạy về nói với các môn đệ: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ngày nay, người ta ở các nước theo chủ nghĩa vô thần cũng như cả các nước theo truyền thống Kitô giáo cũng đã và đang ra sức đem Chúa đi khỏi xã hội, nhà trường và cả gia đình mình. Người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để tự mình làm theo ý mình. Một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Chúa ở đâu rồi?

2. Sống trong Chúa phục sinh. May là vẫn còn nhiều người tin Chúa, thế nhưng niềm tin Chúa phục sinh có ảnh hưởng gì lên cuộc sống của mình? Năm xưa Chúa phục sinh đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng, tầm nhìn, lối sống của các môn đệ. Phúc Âm cho thấy các môn đệ khi nghe tin Chúa phục sinh đều “chạy”, diễn tả một sự sống sinh động. Cử động là dấu chỉ nhận biết chết hay sống: bất động là chết, hoạt động là sống. Thế nên, sống trong Chúa phục sinh phải là sống sinh động, tích cực tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng phục sinh.

Hình ảnh “tảng đá lăn ra khỏi mộ” không phải để cho Chúa phục sinh đi ra, nhưng là để cho chúng ta có thể đi vào sự phục sinh của Chúa. Chúa phục sinh không chỉ để cho chúng ta kèn trống ca hát mừng lễ, nhưng là để cho chúng ta sống sinh động, vui tươi trong Chúa đời này và đời đời. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
https://www.thanhlinh.net/node/168522