Skip to main content

Cầu nguyện

“Anh em hãy siêng năng cầu nguyện” (Cl 4,2)
A - A+
Cầu nguyện
Nếu bạn là con của Chúa, bạn tìm gặp mặt Cha và sống trong tình yêu của Cha. Bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn được thánh khiết, khiêm nhường, nhiệt thành, kiên nhẫn.
Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện
Đôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

Anh em hãy siêng năng cầu nguyện” (Cl 4,2)

Khi nghiên cứu Thánh Kinh, người ta nhận thấy một điều thích thú là đề tài cầu nguyện được nói đến rất nhiều. Khi thì đưa ra những gương sáng cầu nguyện, lúc thì khuyến khích cầu nguyện hay là cho biết những lời hứa để cầu nguyện.

Mở Kinh Thánh ra, ngay phần đầu ta đã thấy ghi: “Từ đó người ta bắt đầu kêu cầu danh Chúa”. Trước khi xếp Thánh Kinh lại, chúng ta cũng gặp trên trang giấy sau cùng chữ “Amen” của một lời cầu xin cuối cùng.

Những trường hợp nhắc đến cầu nguyện rất nhiều. Chúng ta gặp Gia-cóp vật lộn trong lúc cầu nguyện. Daniel cầu nguyện ba lần mỗi ngày. Nơi khác, David hết lòng cầu nguyện với Chúa. Trên núi cao, chúng ta thấy nhà tiên tri Eli. Trong ngục tù, chúng ta gặp Phaolô và Sila v.v...

Có nhiều mệnh lệnh của Chúa về cầu nguyện song song với muôn vàn lời Chúa hứa. Việc Kinh Thánh chú trọng đặc biệt đến cầu nguyện, chắc chắn là để cho chúng ta thấy cầu nguyện là quan trọng và cần thiết như thế nào.

Những gì Chúa nhấn mạnh trong lời của Chúa, Ngài muốn được thể hiện trong đời sống chúng ta là con dân của Ngài. Chúa đề cập nhiều về cầu nguyện vì Chúa biết chúng ta cần cầu nguyện. Nhu cầu của chúng ta quá nhiều đến nỗi chúng ta chỉ có thể ngưng cầu nguyện khi nào vào đến thiên đàng.

Có lẽ bạn thấy mình không cần gì cả chăng? Như thế tôi sợ rằng bạn chưa hiểu rõ nỗi nghèo khó trong tâm linh của mình. Bạn thấy mình không cần đến tình thương của Chúa chăng? Như thế mong rằng tình thương của Chúa cho bạn thấy nỗi khổ sở của bạn. Một tâm hồn không cầu nguyện là một tâm hồn không có Chúa.

Cầu nguyện là tiếng ô ô... của người mới tin Chúa, là tiếng thất vọng của người chiến sĩ, là điếu tang của người chết đi với Chúa.

Cầu nguyện là hơi thở, là mật khẩu, là lời an ủi, là năng lực, là hy vọng của một người tin Chúa.

Nếu bạn là con của Chúa, bạn tìm gặp mặt Cha và sống trong tình yêu của Cha. Bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn được thánh khiết, khiêm nhường, nhiệt thành, kiên nhẫn. Xin Chúa cho bạn gần Chúa hơn và thường dự các bữa trong tiệc ly của Chúa. Xin Chúa cho bạn trở thành gương mẫu và phước hạnh cho nhiều người khác và bạn có thể sống nhiều hơn nữa cho Chúa của mình.

Khẩu hiệu cho hôm nay là: “Tiếp tục cầu nguyện”.

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện
Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot86.htm