KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TRÁI TIM

KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TRÁI TIM

Đừng bao gi tht ra điều gì khiến chúng ta cm thy xa cách nhau…

Có một v hin triết đã hi các đ t rng:

“Tại sao trong cơn gin d người ta thường phi hét thật to vào mt nhau?

Sau một lúc suy nghĩ, mt trong nhng đ t y đã trả lời:

“Bởi vì người ta mt bình tĩnh, mt t chủ!”

Vị hin triết không đng ý vi câu tr li, ngài bo:

“Nhưng ti sao phi hét lên trong khi c hai đang ở cạnh nhau, ti sao không th nói vi mt âm thanh va phi đ nghe?

Các đệ t li phi ngm nghĩ đ tr li nhưng không có câu giải thích nào khiến v thy ca h hài lòng.

Sau cùng ông bảo:

“Khi hai người đang gin nhau thì trái tim ca h đã không còn ở gn nhau na. T trong thâm tâm h cm thy gia h và người kia có một khong cách rt xa, nên mun nói cho nhau nghe thì h phi dùng hết sc bình sinh để nói tht to.

Sự gin d càng ln thì khong cách càng xa, h càng phải nói to hơn đ tiếng nói ca h bao trùm khong cách y”.

Ngưng mt chút, ngài li hi:

“Còn khi hai người bt đu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà ch nói nh nh, ti sao? Bi vì trái tim ca h cn kề nhau. Khoảng cách gia h rt nh…”.

Rồi ngài li tiếp tc:

“Khi hai người y đã yêu nhau tht đm đà thì h không nói nữa, họ ch thì thm, h đã đến rt gn nhau bng tình yêu ca h. Cui cùng ngay cả thì thm cũng không cn thiết na, h ch cn đưa mt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mt đó h đã biết đi phương nghĩ gì, mun gì...”.

Ngài kết luân:

“Khi các con bàn cãi với nhau v mt vn đề, phi gi trái tim ca các con lúc nào cũng cn k. Đừng bao gi tht ra điều gì khiến các con cm thy xa cách nhau… Nếu không thì có mt ngày khong cách ấy càng lúc càng rng, càng xa thì các con s không còn tìm ra được đường quay trở v.

Sưu tầm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Related Posts