Skip to main content

Trong ân sủng và hiểu biết

Vắng mặt Chúa là hỏa ngục và có mặt Chúa là thiên đàng.
Trong ân sủng và hiểu biết
"Anh em lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ chúng ta" (2Pr 3,10).

Lớn lên trong ân sủng nghĩa là lớn lên, tăng trưởng trong đời sống siêu nhiên. Muốn lớn lên trong ân sủng thì phải vững niềm tin vào những lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Hãy làm cho đức tin mạnh hơn, đầy đủ hơn, thường xuyên hơn, đơn thuần hơn.

Lớn lên trong ân sủng cũng có nghĩa là tấn tới trong tình thương. Tình thương phải trải rộng hơn, nồng thắm hơn, thực tế hơn. Tình thương trong ta phải ảnh hưởng đến tư tưởng, lời nói và việc làm của ta.

Lớn lên trong ân sủng còn có nghĩa là tấn tới trong khiêm nhường. Hãy ý thức được chỗ không ra gì của mình. Hãy đặt mình thật thấp vì càng hạ mình bao nhiêu thì lại càng được tăng trưởng tâm linh bấy nhiêu.

Lớn lên trong ân sủng còn có nghĩa là gần Chúa hơn. Cầu nguyện nhiều hơn, và thông hiệp với Chúa đặc biệt hơn.

Câu Kinh Thánh kể trên còn dạy phải lớn lên trong việc biết Chúa. Việc này chỉ có Thánh Linh mới thực hiện được. Người nào từ chối không muốn biết thêm về Chúa nữa là người từ chối phước lành của Chúa. Vì biết Chúa là được sống vĩnh hằng, và tấn tới trong sự thông biết Chúa là tiến tới hạnh phúc.

Mặt khác, người nào không mong ước biết thêm nhiều về Chúa là người chưa biết gì về Chúa cả. Chúa Giêsu dạy rằng: "Ai uống nước Ta cho, sẽ không còn khát nữa". Nghĩa là càng biết Chúa, dòng sống càng phát triển, ta càng cảm thấy cần Chúa hơn. Nếu ta thèm khát Chúa như con nai thèm suối nước thì ta sẽ tìm đến những dòng sâu hơn, ngon ngọt hơn, nghĩa là tìm vào tình yêu sâu xa hơn với Chúa.

Nếu ta không muốn biết Chúa hơn nữa, có lẽ là ta đã không yêu Chúa, vì tình thương không bao giờ ngừng lại mà cứ tiến mãi, tiến sâu hơn, xa hơn. Vắng mặt Chúa là hỏa ngục và có mặt Chúa là thiên đàng.

Ta đừng tự mãn không cần đến Chúa. Nhưng phải tìm biết Chúa nhiều hơn. Biết về Chúa trong bản chất thần linh của Ngài, cũng như về cuộc giao tiếp của Chúa đối với con người chúng ta, về công việc cứu chuộc nhân loại của Chúa, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Biết nhiều hơn về vai trò trung gian của Chúa hiện nay và nhất là cuộc hiện ra vinh quang của Ngài trong ngày tận thế.

Dấu hiệu quan trọng nhất về việc tấn tới trong ân điển là gia tăng lòng yêu Chúa, và gia tăng hiểu biết về tình thương của Ngài đối với mỗi chúng ta.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giotnuoc/giot89.htm

Hai em bé trong máng cỏ !

Tôi học được rằng không phải cái gì bạn có trong cuộc đời cũng là đáng giá, mà là bạn có ai trong cuộc đời này mới là quan trọng! đọc tiếp...

Người bạn !

Bạn hãy nhớ rằng: Cho dù bạn tội lỗi, yếu đuối đến đâu thì Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay đón chờ bạn ! đọc tiếp...