Skip to main content

Khi con nhìn lên

Xin cho con khi nhìn lên Chúa Biết ăn năn sám hối tội mình Biết yêu đời với cả trái tim Để xứng nhận ơn Ngài trên Thập giá.
Khi con nhìn lên
Xin cho con khi nhìn lên Chúa. Biết ăn năn sám hối tội mình. Biết yêu đời với cả trái tim. Để xứng nhận ơn Ngài trên Thập giá.

Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu
Để hiến dâng cho trọn cuộc tình
Một tình yêu không mong đáp trả
Một tình yêu tuyệt đối hy sinh
Chúa cúi đầu chịu người roi vọt
Xác thân đau xóa tội cho đời
Lỗi lầm nào thế gian đã phạm
Chúa cam lòng chịu đến tàn hơi
Chúa đội gai nghe đời sỉ nhục
Giọt máu rơi hòa giọt lệ buồn
Vẫn yêu người dù người lạnh nhạt
Vẫn yêu người dù máu lệ tuôn
Chúa ngậm ngùi vác cây thánh giá
Ôi đồi cao nặng nỗi điêu linh
Bước cô đơn trên đường chịu nạn
Đến tàn hơi vẫn chỉ một mình
Chúa đớn đau trên từng mũi nhọn
Chịu đóng đinh gánh tội cho đời
Vì yêu đời nên mang hình nhục
Vì yêu đời nên máu thắm rơi
Ôi tình yêu thiết tha mầu nhiệm
Một tình yêu không thể đáp đền
Một đời người làm sao trả hết,
Tình yêu Ngài trời biển mông mênh
Xin cho con khi nhìn lên Chúa
Biết ăn năn sám hối tội mình
Biết yêu đời với cả trái tim
Để xứng nhận ơn Ngài trên Thập giá.

Sưu tầm