Skip to main content

Đức Kitô vinh hiển

Ôi Đức Kitô muôn trùng vinh hiển, Nguồn sống vô hình của vũ trụ bao la, Trung tâm rực rỡ của trăm triệu sơn hà, Điểm hội tụ của muôn hình vạn thể…
Đức Kitô vinh hiển
Ôi Đức Kitô muôn trùng vinh hiển, Nguồn sống vô hình của vũ trụ bao la, Trung tâm rực rỡ của trăm triệu sơn hà, Điểm hội tụ của muôn hình vạn thể…

Ôi Đức Kitô muôn trùng vinh hiển,
Nguồn sống vô hình của vũ trụ bao la,
Trung tâm rực rỡ của trăm triệu sơn hà,
Điểm hội tụ của muôn hình vạn thể…

Trán của Ngài,vầng Thái Dương tráng lệ,
Đôi mắt Ngài,suối ngọc chiếu càn khôn.
Từ bước chân cuồn cuộn ánh trăng vàng,
Tay nắm gọn cả mười phương tinh tú…

Ngực bao la ẵm ôm toàn vũ trụ,
Nạm muôn loài trong một khối toàn châu,
Giòng thác tuôn nguồn ánh sáng nhiện mầu,
Ngài, Đấng tiên thiên và tuyệt cùng tối hậu…
Ngài, Đấng sinh ra,chết khổ đau và sống lại,
Để phục hồi tổng thể nguy nga,
Mọi vinh quang,muôn giòng lệ hải hà,
Bao hoan lạc,niềm thương và nỗi khổ…
Đức Ki tô,bến đậu của con thuyền lịch sử,
Điểm dừng chân của làn sóng trần gian.
Dưới chân Ngài,con khát vọng reo vang:
Chúa là Thiên Chúa của con,
Hôm nay và ngày mai,bất tận…

Le Christ Glorieux,
Teilhard De Chardin, Lm.Dòng Tên
Nữ tu Mai Thành chuyển dịch
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)